Phương Pháp Vừa Học Vừa Chơi | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Phương Pháp Vừa Học Vừa Chơi

Ưu điểm

- Về cơ sở vật chất thì trung tâm đã thể hiện và làm được rất là tốt. Đồ dùng học tập rất đầy đủ.
- Về giáo dục: Giáo dục rất là tốt. Áp dụng theo phương pháp vừa học vừa chơi khiến em thích thú.
- Về giáo viên: Giáo viên tận tâm, tận lòng, luôn kiểm tra bài cũ, hàu hước và vui vẻ. Giáo viên tiếng Anh, tiếng Việt đều góp ý tận tình cho học sinh.

Điểm cần cải thiện

- Nên cải thiện: em nghĩ trung tâm nên tạo thêm cơ hội cho việc vừa học vừa chơi, ngoại khóa.
- Nên cải thiện về cơ sở vật chất đôi chút về việc thì một cái remote hai cái air-condition.
- Nên cải thiện tăng thêm khóa học: tăng thười gian một khóa (từ 3 tháng -> 5 tháng).

Trải nghiệm và lời khuyên

- Rất thú vị: em có thể cải thiện được kỹ năng đọc, viết, gặp được nhiều bạn bè, thầy cô có cùng chung ý tưởng.
- CÓ thể biết thêm về nhiều mọi mặt giá trị cốt lõi của cuộc sống thông qua việc dạy và sự chỉ dẫn của giáo viên.
- Còn có thể tìm được nhiều người cùng ý tưởng với mình, có thể trải nghiệm giao tiếp với mọi người.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn