Phương Pháp Vừa Học Vừa Chơi - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Phương Pháp Vừa Học Vừa Chơi

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Về cơ sở vật chất thì trung tâm đã thể hiện và làm được rất là tốt. Đồ dùng học tập rất đầy đủ.
- Về giáo dục: Giáo dục rất là tốt. Áp dụng theo phương pháp vừa học vừa chơi khiến em thích thú.
- Về giáo viên: Giáo viên tận tâm, tận lòng, luôn kiểm tra bài cũ, hàu hước và vui vẻ. Giáo viên tiếng Anh, tiếng Việt đều góp ý tận tình cho học sinh.

Điểm cần cải thiện

- Nên cải thiện: em nghĩ trung tâm nên tạo thêm cơ hội cho việc vừa học vừa chơi, ngoại khóa.
- Nên cải thiện về cơ sở vật chất đôi chút về việc thì một cái remote hai cái air-condition.
- Nên cải thiện tăng thêm khóa học: tăng thười gian một khóa (từ 3 tháng -> 5 tháng).

Trải nghiệm và lời khuyên

- Rất thú vị: em có thể cải thiện được kỹ năng đọc, viết, gặp được nhiều bạn bè, thầy cô có cùng chung ý tưởng.
- CÓ thể biết thêm về nhiều mọi mặt giá trị cốt lõi của cuộc sống thông qua việc dạy và sự chỉ dẫn của giáo viên.
- Còn có thể tìm được nhiều người cùng ý tưởng với mình, có thể trải nghiệm giao tiếp với mọi người.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.