Tài Liệu Học Tập Hay - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Tài Liệu Học Tập Hay

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Nội dung học hay, được tiếp xúc với nhiều giáo viên từ các quốc gia khác nhau.
- Từng lớp khác nhau được luyện về nhiều kỹ năng khác nhau giúp hoàn thiện khả năng tiếng Anh.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Kỹ năng nói và viết được cải thiện đáng kể.
- Nội dung sách nên thêm nhiều bài hay.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.