Teachers Are Good And Friendly - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Teachers Are Good And Friendly

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Teachers are good and friendly.
Doing homework on the internet instead of doing homework on paper.

Điểm cần cải thiện

The amount of homework is so much.

Trải nghiệm và lời khuyên

I' ve studied here for 3 or 4 years, every class gave me different experience. I studied from what activities I played.
YOLA has many classes for young people or IELTS-taking-people.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.