Thân Thiện Với Mọi Người - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Thân Thiện Với Mọi Người

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Có nhiều kẹo ngon.
- Thân thiện với mọi người.
- Mát, view perfect.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Vui.
- Lời khuyên thì tôi không biết nhưng nếu học chung với tôi, tôi sẽ nhiệt tình chào đón.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.