Thầy Cô Dạy Hay. | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Dạy Hay.

Ưu điểm

Thầy cô dạy hay -> "activities" để khởi động và giải trí -> Bài học dạy tốt, dễ hiểu, nếu cần giúp đỡ thì tự nhiên hỏi và thầy cô sẽ luôn luôn trả lời và giúp đỡ học tập cho tiến bộ

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm: Tốt, vui, bài học thú vị, các hoạt động vui và giải trí, giúp phát triển kỹ năng học tốt, biết thêm nhiều kiến thức.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn