Thầy Cô Dạy Hay. - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thầy Cô Dạy Hay.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Thầy cô dạy hay -> "activities" để khởi động và giải trí -> Bài học dạy tốt, dễ hiểu, nếu cần giúp đỡ thì tự nhiên hỏi và thầy cô sẽ luôn luôn trả lời và giúp đỡ học tập cho tiến bộ

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm: Tốt, vui, bài học thú vị, các hoạt động vui và giải trí, giúp phát triển kỹ năng học tốt, biết thêm nhiều kiến thức.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.