Thầy Cô Dạy Rất Hay. - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thầy Cô Dạy Rất Hay.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Reading đa dạng.
Grammar dạy chi tiết, cặn kẽ.
Thầy cô dạy rất hay.

Điểm cần cải thiện

Có khá nhiều vocab -> vocab dạy kỹ hơn.
YOLA chưa dạy kỹ về cách phát âm người bản địa.
Nên có những bài tập về grammar bên ngoài nhiều hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm của em: giỏi tiếng Anh hơn trước khá nhiều.
Nói tiếng Anh trôi chảy hơn.
Lời khuyên cho các bạn học viên mới: Tuy YOLA dạy khá hay và giỏi nhưng cũng phải tự lập và tự học ở nhà.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.