Thầy Cô Dạy Rất Hay. | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Dạy Rất Hay.

Ưu điểm

Reading đa dạng.
Grammar dạy chi tiết, cặn kẽ.
Thầy cô dạy rất hay.

Điểm cần cải thiện

Có khá nhiều vocab -> vocab dạy kỹ hơn.
YOLA chưa dạy kỹ về cách phát âm người bản địa.
Nên có những bài tập về grammar bên ngoài nhiều hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm của em: giỏi tiếng Anh hơn trước khá nhiều.
Nói tiếng Anh trôi chảy hơn.
Lời khuyên cho các bạn học viên mới: Tuy YOLA dạy khá hay và giỏi nhưng cũng phải tự lập và tự học ở nhà.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn