Thầy Cô Nhiệt Tình, Cơ Sở Vật Chất Tốt, Có Hoạt Động Ngoại Khóa. | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Nhiệt Tình, Cơ Sở Vật Chất Tốt, Có Hoạt Động Ngoại Khóa.

Ưu điểm

Thầy cô nước ngoài nhiệt tình giúp đỡ khi không hiểu bài, tạo nhiều trò chơi trong lớp.
Cơ sở vật chất tốt.
Các hoạt động ngoại khóa bổ ích cho việc giao tiếp.

Điểm cần cải thiện

Nothing.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nothing.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn