Thầy Cô Nhiệt Tình, Cơ Sở Vật Chất Tốt, Có Hoạt Động Ngoại Khóa. - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thầy Cô Nhiệt Tình, Cơ Sở Vật Chất Tốt, Có Hoạt Động Ngoại Khóa.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Thầy cô nước ngoài nhiệt tình giúp đỡ khi không hiểu bài, tạo nhiều trò chơi trong lớp.
Cơ sở vật chất tốt.
Các hoạt động ngoại khóa bổ ích cho việc giao tiếp.

Điểm cần cải thiện

Nothing.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nothing.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.