Thầy Cô Rất Tận Tình - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Thầy Cô Rất Tận Tình

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất ở YOLA rất hiện đại, có máy chiếu, máy tính
- Thầy cô giáo thân thiện, dạy rất dễ hiểu, có nhiều hoạt động hay trên lớp.
- Có nhiều hoạt động bên lề thú vị như Halloween, câu lạc bộ nói...

Điểm cần cải thiện

Nên cho ít bài tập về nhà.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Đừng nên mang tập khi học tại YOLA, khi học sẽ được phát tập rất nhiều.
- Thầy cô rất vui vẻ nên cứ vui chơi học tập thật tốt.
- Nên tham gia trại hè của YOLA.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.