Thầy, Cô Thân Thiện | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy, Cô Thân Thiện

Ưu điểm

- 1 lớp có số lượng học viên ít.
- Thầy, cô thân thiện (chú bảo vệ, phòng tiếp tân cũng dễ thương).

Điểm cần cải thiện

Đối với em, mọi thứ đều đã hoàn thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nâng cao kỹ năng nói rất nhiều.
- Khi có điều thắc mắc có thể liên hệ chị tiếp quản lớp, hỏi tất cả điều liên quan về tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn