Thầy Cô Tốt. - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thầy Cô Tốt.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Thầy dạy rất hòa đồng, vui tính.
Bài học thú vị.

Điểm cần cải thiện

Chưa có nhiều hoạt động ngoại khóa.

Trải nghiệm và lời khuyên

Có cải thiện về tiếng Anh khá cao.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.