Thầy Cô Tốt. | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Tốt.

Ưu điểm

Thầy dạy rất hòa đồng, vui tính.
Bài học thú vị.

Điểm cần cải thiện

Chưa có nhiều hoạt động ngoại khóa.

Trải nghiệm và lời khuyên

Có cải thiện về tiếng Anh khá cao.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn