Thầy Cô Vui Vẻ | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Vui Vẻ

Ưu điểm

- Giáo viên giảng dễ hiểu bài.
- Thầy cô vui vẻ, hòa đồng (có tâm trạng học tốt hơn).

Điểm cần cải thiện

- Nên tổ chức thêm các trò chơi giúp học sinh dễ hiểu bài.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn