Thầy Cô Vui Vẻ - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thầy Cô Vui Vẻ

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên giảng dễ hiểu bài.
- Thầy cô vui vẻ, hòa đồng (có tâm trạng học tốt hơn).

Điểm cần cải thiện

- Nên tổ chức thêm các trò chơi giúp học sinh dễ hiểu bài.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.