Thầy Giảng Dễ Hiểu - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thầy Giảng Dễ Hiểu

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thầy giảng dễ hiểu, to rõ, rất hay.
- Thầy hay tạo ra các trò chơi liên quan đến tiếng Anh cho lớp học đỡ chán, đồng thời giúp nói tiếng Anh hay hơn.
- There are teachers from other countries who have a very good English usage and speaking.

Điểm cần cải thiện

Không thấy.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Vui.
- Rất vui.
- Lời khuyên: cứ ráng học đi và nhớ làm bài về nhà mặc dù nó rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.