Thầy Giảng Dễ Hiểu | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Giảng Dễ Hiểu

Ưu điểm

- Thầy giảng dễ hiểu, to rõ, rất hay.
- Thầy hay tạo ra các trò chơi liên quan đến tiếng Anh cho lớp học đỡ chán, đồng thời giúp nói tiếng Anh hay hơn.
- There are teachers from other countries who have a very good English usage and speaking.

Điểm cần cải thiện

Không thấy.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Vui.
- Rất vui.
- Lời khuyên: cứ ráng học đi và nhớ làm bài về nhà mặc dù nó rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn