Theo Sát Chương Trình Học - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Theo Sát Chương Trình Học

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Theo sát chương trình học nhưng vẫn tạo cho học viên tiếp xúc với kiến thức mở rộng, trò chơi giải trí.
- Chú ý, sửa chữa từng lỗi sai của học viên về phát âm, chính tả và cách dùng từ.
- Luôn giảng dạy từ vựng theo ngữ cảnh để học viên có thể nhớ được mà không quên từ.
- Kiên trì, siêng năng, tích cực trong lúc tương tác với học sinh.

Điểm cần cải thiện

- Nên chú tâm vào sự khác biệt của từng học sinh và kết nối họ lại với nhau.
- Nên tạo nhiều điều kiện hơn cho học sinh giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Nên tạo sự dứt khoát đối với những học viên cá biệt, không chịu học hành.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm: học ở đây hoàn toàn thoải mái, vui vẻ, không có áp lực, thấy rằng cơ sở vật chất tốt.
- Lời khuyên: nếu bạn là học viên mới ở đây thì bạn nên mạnh dạn, thoải mái vì tất cả giáo viên ở đây đều sẵn sàng để trả lời bạn. Còn nếu bạn cần sự áp lực, khắt khe để học thì những vị giáo viên dễ thương ở đây không phù hợp với bạn đâu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.