Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tốt

Ưu điểm

- Dạy tốt.
- Giáo viên dạy dễ hiểu.
- Dạy kỹ.

Điểm cần cải thiện

- Wifi yếu.
- Nhiều bài tập.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học đi, vui lắm!
- Học đi, thú vị lắm!
- Học đi, cũng được!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn