Tốt - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Dạy tốt.
- Giáo viên dạy dễ hiểu.
- Dạy kỹ.

Điểm cần cải thiện

- Wifi yếu.
- Nhiều bài tập.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học đi, vui lắm!
- Học đi, thú vị lắm!
- Học đi, cũng được!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.