Trình Độ Tiếng Anh Có Cải Thiện - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Trình Độ Tiếng Anh Có Cải Thiện

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thầy cô nhiệt tình.
- Cơ sở vật chất tốt.
- Giáo trình hay.

Điểm cần cải thiện

- Nên giảm giá học phí

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trình độ tiếng Anh có cải thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.