Trung Tâm Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trung Tâm Tốt

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện, nhiệt tình ngay cả không phải giờ lên lớp.
Trang thiết bị tốt.
Trung tâm hỗ trợ học viên học bù khi có việc bận.

Điểm cần cải thiện

1 vài buổi phải gửi xe ngoài trời, cần cải thiện mở rộng nhà xe ở tầng hầm.

Trải nghiệm và lời khuyên

Thật sự là một trung tâm tốt.
Mr. Triết, Mr. Phong rất tận tình giúp học viên cải thiện việc học tiếng Anh, nên đăng ký 2 thầy.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn