Từ Vựng Được Cải Thiện | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Từ Vựng Được Cải Thiện

Ưu điểm

- Phần tiếng Anh, từ vựng được cải thiện hơn trong phần học tập cũng như trong tiếng Anh.
- Được giao tiếp TA nhiều hơn với người bản xứ, cải thiện hơn, mạnh dạn hơn trong giao tiếp.
- Giáo viên dạy nhiệt tình và dễ hiểu.

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn