Từ Vựng Được Cải Thiện - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Từ Vựng Được Cải Thiện

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Phần tiếng Anh, từ vựng được cải thiện hơn trong phần học tập cũng như trong tiếng Anh.
- Được giao tiếp TA nhiều hơn với người bản xứ, cải thiện hơn, mạnh dạn hơn trong giao tiếp.
- Giáo viên dạy nhiệt tình và dễ hiểu.

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.