Vừa Học Vừa Chơi | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Vừa Học Vừa Chơi

Ưu điểm

- Thầy cô giảng dạy dễ hiểu.
- Đi học vui.
- Ba mẹ em khá hài lòng về trung tâm.

Điểm cần cải thiện

- Cải thiện về bài tập cho dễ hiểu hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Vừa học vừa chơi khá vui.
- Em cải thiện khá nhiều về phần ngữ pháp tiếng Anh.
- Đi học nên mang theo bút.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn