Vừa Học Vừa Chơi - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Vừa Học Vừa Chơi

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thầy cô giảng dạy dễ hiểu.
- Đi học vui.
- Ba mẹ em khá hài lòng về trung tâm.

Điểm cần cải thiện

- Cải thiện về bài tập cho dễ hiểu hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Vừa học vừa chơi khá vui.
- Em cải thiện khá nhiều về phần ngữ pháp tiếng Anh.
- Đi học nên mang theo bút.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.