Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế | Edu2Review
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Nâng tầm năng lực lãnh đạo

Quản lý & lãnh đạo
4 buổi

Nâng tầm năng lực lãnh đạo

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

4 buổi

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Về kiến thức: Giúp học viên vận dụng được các khung lý thuyết về năng lực lãnh đạo để nâng tầm lãnh đạo trong công việc và thăng tiến tốt trong sự nghiệp sau này.
 • Về kỹ năng: Giúp học viên thao tác được các hoạt động lãnh đạo đối với cấp dưới; bồi đắp năng lực lãnh đạo của chính mình; và xử lý các tình huống lãnh đạo trong công việc.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. PHẦN 1: VIỆC LÃNH ĐẠO LÀ MỘT QUÁ TRÌNH CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT VỊ TRÍ

 • Việc lãnh đạo là việc của mọi người?
 • Việc lãnh đạo bao hàm sự tương tác giữa: nhà lãnh đạo, cấp dưới và các tình huống
 • Năng lực lãnh đạo được phát triển thông quan kinh nghiệm và quá trình giáo dục
 • Đánh giá hoạt động lãnh đạo và đo lường sự ảnh hưởng của lãnh đạo trong doanh nghiệp
  >> Thực hành: Bài tập tình huống về hoạt động lãnh đạo tại các doanh nghiệp

2. PHẦN 2: LÃNH ĐẠO VÀ SỰ TẬP TRUNG Ở NGƯỜI LÃNH ĐẠO

 • Quyền lực và sự ảnh hưởng
 • Hệ giá trị và năng lực lãnh đạo
 • Tính cách và năng lực lãnh đạo
 • Trí thông minh và năng lực lãnh đạo
 • Các kỹ năng bổ trợ cần thiết cho nhà lãnh đạo
  >> Thực hành: Bài tập tình huống cho nhóm


3. PHẦN 3: LÃNH ĐẠO VÀ SỰ TẬP TRUNG VÀO THUỘC CẤP

 • Động cơ, sự hài lòng và hiệu quả làm việc
 • Nhóm, đội nhóm và phương pháp lãnh đạo
  >> Thực hành: Bài tập trắc nghiệm cá nhân

4. PHẦN 4: LÃNH ĐẠO VÀ SỰ TẬP TRUNG VÀO TÌNH HUỐNG

 • Động cơ, sự hài lòng và hiệu quả làm việc
 • Nhóm, đội nhóm và phương pháp lãnh đạo
  >> Thực hành: Bài tập trắc nghiệm cá nhân
Nhận tư vấn

Nâng cao năng lực cho quản lý cấp trung

Quản lý & lãnh đạo
2.5 tháng

Nâng cao năng lực cho quản lý cấp trung

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

2.5 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
– Cung cấp những kiến thức tổng quan và cách tư duy của nhà quản lý cấp trung.
– Hiểu rõ và nắm vững cách quản trị tài chính doanh nghiệp và phân tích hoạt động kinh doanh.
– Giúp các nhà quản lý cấp trung có những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để quản trị nguồn nhân lực và nghệ thuật dùng người.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

TỔNG QUAN VÀ TƯ DUY NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG
1. Vai trò và nhiệm vụ của Nhà quản lý cấp trung – Tầm nhìn và mục tiêu của Nhà quản lý cấp trung
2. Quản trị theo mô hình MBO
3. Hành động tư duy quản trị: Hoạch định – Tổ chức – Lãnh đạo – Kiểm tra

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP & PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH­­
1. Phân tích tài chính doanh nghiệp
2. Phân tích hoạt động kinh doanh
3. Phân tích hiệu quả dự án đầu tư của Nhà quản lý cấp trung
4. Phân tích, phê duyệt và kiểm soát ngân sách cho kế hoạch công việc của Nhà quản lý cấp trung

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC & NGHỆ THUẬT DÙNG NGƯỜI
1. Xây dựng và điều chỉnh mô hình cơ cấu quản trị phù hợp nhiệm vụ tổ chức
2. Xây dựng mô tả công việc và định biên nhân sự cho bộ phận
3. Chính sách và hoạt động đào tạo – huấn luyện nhân sự
4. Bí quyết nghệ thuật dùng người
5. Chính sách và nghệ thuật sử dụng các công cụ khen thưởng – động viên nhân viên
6. Tầm quan trọng và cách sử dụng công cụ kiểm tra – đánh giá nhân viên
7. Kích hoạt tính sáng tạo và chủ động của nhân viên trong công việc

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CẤP SBU
1. Hình thành chiến lược kinh doanh như thế nào? Công cụ và ứng dụng
2. Phân tích năng lực để tìm ra lợi thế cạnh tranh cốt lõi
3. Mô hình chuỗi giá trị trong hoạt động quản trị chiến lược
4. Phân tích các hoạt động cơ bản và hỗ trợ cho thực hiện chiến lược
5. Vai trò và ý nghĩa của chiến lược cấp chức năng (phòng ban)
6. Xây dựng các mục tiêu và chính sách hoạt động phù hợp chiến lược cho các cấp SBU

CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT CHO NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG
1. Kỹ năng tư duy: Tư duy theo phương pháp 6 thingking hats và Brainstorming
2. Kỹ năng ra quyết định: mô hình Paretto và mô hình DECIDE hỗ trợ ra quyết định
3. Kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng ủy thác công việc
4. Kỹ năng trình bày ý tưởng thuyết phục

NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN
1. Làm thế nào để đàm phán Win-Win ?
2. Quy trình thực hiện đàm phán thương mại
3. Phân tích các chiến lược đàm phán hiệu quả
4. Các chiêu thức và ứng dụng trong đàm phán

Nhận tư vấn

Quản lý Hành chính – Nhân sự

Hành chính nhân sự
3.5 tháng

Quản lý Hành chính – Nhân sự

Trình độ

Hành chính nhân sự

Thời lượng

3.5 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Cung cấp những kiến thức chuyên sâu, những kỹ năng cần thiết để quản lý tốt mảng Hành chính – Nhân sự.
– Nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động, đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty, doanh nghiệp.
– Biết cách xây dựng mức lương thưởng, các chế độ bảo hiểm xã hội, các mức đãi ngộ, cách tổ chức lao động trong công ty.
– Trang bị những kỹ năng về quản trị hành chính văn phòng như: tổ chức, điều hành các công việc văn phòng, tiêu chuẩn hóa và kiểm soát các hoạt động xử lý thông tin nhằm đạt mục tiêu đã đề ra của Doanh nghiệp; cách quản lý thiết bị, điều kiện vật chất, cũng như tài chính văn phòng của công ty…
– Nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ nhân sự, các bộ luật Doanh nghiệp, bộ luật Lao động để phục vụ cho công việc quản trị nguồn nhân lực và công việc hành chính văn phòng.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Quản trị hành chính văn phòng
– Kỹ năng kiểm tra công việc văn phòng
+ Nguyên tắc của việc kiểm tra
+ Hình thức hỗ trợ kiểm tra
+ Biện pháp xử lý sau kiểm tra
– Xây dựng và thực hiện 5S
+ Biểu hiện và hậu quả của sự quản lý yếu kém
+ Lợi ích từ việc thực hiện 5S
– Quản trị thông tin, quản lý cơ sở vật chất của văn phòng
+ Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ
+ Quản lý thông tin trên máy tính
+ Quy trình xử lý thông tin
– Kỹ năng quản lý thời gian, phân tích cách thức sử dụng thời gian

2. Xử lý công văn & lưu trữ hồ sơ
– Tầm quan trọng của việc quản lý tài liệu, hồ sơ
– Nguyên tắc, yêu cầu của việc quản lý tài liệu, hồ sơ
– Phân loại, sắp xếp, lưu trữ tài liệu, hồ sơ
– Hệ thống, phương tiện lưu trữ
– Quy trình quản lý hồ sơ
+ Xây dựng quy trình
+ Huấn luyện
+ Tổ chức sắp xếp
+ Lập danh mục
+ Theo dõi, cập nhật

3. Tổ chức hội nghị & tiếp khách
– Lễ tân ngoại giao
– Tổ chức tiệc hội nghị, tiệc chiêu đãi, thực đơn, cách bày bàn theo phong cách Á/Âu, sắp xếp chỗ ngồi, đón tiếp khách nước ngoài, phong cách ăn/uống đứng cách khi đi dự tiệc…
– Nghệ thuật dẫn chương trình

4. Luật doanh nghiệp – Luật lao động
– Chủ thể kinh doanh
– Hợp đồng kinh tế
– Phá sản doanh nghiệp
– Thủ tục và cơ quan giải quyết các tranh chấp kinh tế
– Hợp đồng lao động
– Kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động

5. Quản trị nhân sự: Hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng & lựa chọn, đào tạo & phát triển, đánh giá lao động, trả công lao động.

6. Tổ chức phỏng vấn và tuyển mộ nhân sự: Phân tích công việc, tìm nguồn tuyển mộ, sàng lọc, phỏng vấn & tuyển chọn, thông báo tuyển dụng, định hướng & theo dõi.

7. Hệ thống tiền lương
– Vai trò định mức lao động trong tiền lương
– Các hình thức trả lương
– Xây dựng hệ thống lương theo công việc
– Theo dõi kết quả lao động & đề bạt, khen thưởng,…

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Ban giảng huấn của CED gồm những giảng viên có học vị cao tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, có quá trình giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, cùng các Chuyên gia, Nhà Quản Lý các tập đoàn, công ty nhằm trang bị cho học viên kiến thức mang tính ứng dụng cao, giúp người học thành công trong xử lý công việc thực tế ngay sau khóa học.

Nhận tư vấn

Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp các cấp lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, hoạch định chiến thuật của một CEO.
 • Nắm vững và hiểu rõ các chiến lược Marketing, PR, Quản trị thương hiệu hỗ trợ cho công việc quản lý điều hành với vai trò CEO.
 • Cung cấp kiến thức, kỹ năng và giải pháp để có những chiến lược, kế hoạch tài chính và đầu tư hiệu quả.
 • Phát triển văn hóa doanh nghiệp và con đường hội nhập quốc tế.
 • Các kỹ năng cần thiết của một CEO phải có.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1 – PRO CEO

 • Chuyên đề 1 – Vai trò của CEO trong kỷ nguyên mới
 • Chuyên đề 2 – Những tố chất cần thiết và phong cách lãnh đạo hiện đại của CEO
 • Chuyên đề 3 – Chiến lược gây ảnh hưởng đến người khác của CEO

2 -Tầm nhìn chiến lược và hoạch định chiến thuật của CEO

 • Chuyên đề 1 – Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu cho Doanh nghiệp
 • Chuyên đề 2 – Những vấn đề cấp thiết của Doanh nghiệp hiện nay trong cạnh tranh – thực trạng và giải pháp
 • Chuyên đề 3 – Xây dựng chiến lược cạnh tranh và phát triển khoa học
 • Chuyên đề 4 – Hoạch định và thực thi chiến thuật: tạo sức mạnh cạnh tranh bằng chiến thuật tích hợp hoàn hảo

3 – Tập trung và khai thác hiệu quả sức mạnh nguồn nhân lực

 • Chuyên đề 1 – Sức mạnh của nguồn nhân lực và một số yếu quyết sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của CEO.
 • Chuyên đề 2 – Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực
 • Chuyên đề 3 – Thu hút, sử dụng và giữ chân nhân tài
 • Chuyên đề 4 – Tâm lý quản trị và ứng dụng trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực

4 – Marketing, PR, Quản trị thương hiệu

 • Chuyên đề 1 – Quản trị thương hiệu – tài sản vô giá của Doanh nghiệp
 • Chuyên đề 2 – Marketing và công tác phát triển thương hiệu
 • Chuyên đề 3 – Làm PR để xây dựng nền tảng vững chắc cho thương hiệu
 • Chuyên đề 4 – Quản trị mối quan hệ khách hàng
 • Chuyên đề 5 – Thương mại điện tử, con đường tương lai của Doanh nghiệp
 • Chuyên đề 6 – e-Marketing và e-PR: công cụ hiện đại để đưa Doanh nghiệp lên tầm cao mới

5 – Tài chính và đầu tư dành cho CEO

 • Chuyên đề 1 – Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính
 • Chuyên đề 2 – Phân tích hòa vốn và các đòn bẩy tài chính
 • Chuyên đề 3 – Tài chính công ty
 • Chuyên đề 4 – Quản lý vốn lưu động trong chu kỳ kinh doanh
 • Chuyên đề 5 – Đo lường rủi ro và điều chỉnh rủi ro trong đầu tư
 • Chuyên đề 6 – Chứng khoán và đầu tư trên thị trường chứng khoán

6 – Pháp luật trong kinh doanh

 • Chuyên đề 1 – Luật dân sự và luật doanh nghiệp
 • Chuyên đề 2 – Luật thương mại
 • Chuyên đề 3 – Luật lao động

7 – Văn hóa Doanh nghiệp và hội nhập quốc tế

 • Chuyên đề 1 – Văn hóa Doanh nghiệp và Văn hóa Doanh nhân
 • Chuyên đề 2 – Xây dựng, duy trì và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

8 – Các kỹ năng cần thiết của CEO

 • Chuyên đề 1 – Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc
 • Chuyên đề 2 – Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Chuyên đề 3 – Kỹ năng làm chủ các biến đổi
 • Chuyên đề 4 – Kỹ năng tư duy sáng tạo
 • Chuyên đề 5 – Xây dựng và phát triển nhóm làm việc hiệu quả
Nhận tư vấn

Nghiệp vụ – Thư ký Trợ lý Giám đốc

Trình độ

Thư ký - Trợ lý

Thời lượng

3.5 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Hiểu rõ và nắm vững các kỹ năng giao tiếp trong văn phòng.
– Cách thức soạn thảo văn bản, làm hợp đồng, các giấy tờ công văn văn phòng.
– Cách lên kế hoạch lịch trình cho giám đốc.
– Cách quản lý, tổ chức công việc văn phòng.
– Các kỹ năng đàm phán,…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Nghiệp vụ thư ký & quản trị văn phòng
– Chức năng và nhiệm vụ của người thư ký, thư ký hội nghị, thư ký văn phòng, thư ký lãnh đạo, thư ký là nhà quản lý.
– Những yêu cầu đối với người thư ký
– Tổ chức các chuyến đi công tác trong và ngoài nước, tổ chức không gian và môi trường làm việc, quản lý cơ sở vật chất của văn phòng, quản lý và lưu trữ tài liệu hồ sơ.

2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản và hợp đồng thương mại: soạn thảo thư tín thương mại, thư cám ơn, thư chúc mừng, thư hỏi giá và phúc đáp, thư báo giá, thư giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ, đơn đặt hàng, thư khiếu nại, thư yêu cầu thanh toán,…

3. Thương lượng & đàm phán thương mại
– 5 giai đoạn của đàm phán
– Cách tiến hành cuộc đàm phán hiệu quả

4. Luật doanh nghiệp – Luật lao động
– Chủ thể kinh doanh
– Hợp đồng kinh tế
– Phá sản doanh nghiệp
– Thủ tục và cơ quan giải quyết các tranh chấp kinh tế
– Hợp đồng lao động
– Kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động

5. Nghiệp vụ lễ tân & tổ chức hội nghị
– Lễ tân ngoại giao
– Tổ chức tiệc hội nghị, tiệc chiêu đãi, thực đơn, cách bày bàn theo phong cách Á/Âu, sắp xếp chỗ ngồi, đón tiếp khách nước ngoài, phong cách ăn/uống đứng cách khi đi dự tiệc…
– Nghệ thuật hướng dẫn chương trình

6. Hướng dẫn soạn thảo thư từ, hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh.

7. Quản trị nhân sự: hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng & lựa chọn, đào tạo & phát triển, đánh giá lao động, trả công lao động.

* ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Ban giảng huấn của CED gồm những giảng viên có học vị cao tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, có quá trình giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, cùng các Chuyên gia, Nhà Quản Lý các tập đoàn, công ty nhằm trang bị cho học viên kiến thức mang tính ứng dụng cao, giúp người học thành công trong xử lý công việc thực tế ngay sau khóa học.

Nhận tư vấn

Chuyên viên Phát triển và Đào tạo nhân sự

Trình độ

Phát triển nhân sự

Thời lượng

1.5 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Cung cấp những kiến thức chuyên môn về mảng Phát triển và đào tạo của ngành Nhân sự.
– Nắm rõ quy trình quản trị nguồn nhân lực.
– Lập kế hoạch, xây dựng và phát triển đào tạo nhân lực cho công ty, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức.
– Nắm vững các kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân sự…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

A. LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
– Bộ phận Nhân Sự trong công ty
– Môi trường Nhân Sự
– Xây dựng bầu không khí văn hóa trong công ty
I. Tổng quan về lập kế hoạch phát triển nhân sự trong công ty

II. Các giai đoạn cơ bản của lập kế hoạch phát triển nhân sự
1. Dự báo nhu cầu về nhân sự thời kỳ T+1
– Các yếu tố bên ngoài và môi trường
– Các quyết định về chiến lược của doanh nghiệp
– Sự thay đổi tự nhiên lực lượng lao động của doanh nghiệp
2. Các phương pháp dự báo nhu cầu về nhân sự ở thời kỳ T+1
– Các phương pháp dự báo ngắn hạn
– Các phương pháp dự báo trung hạn và dài hạn
3. Một số công thức tính toán nhu cầu lao động
4. Lập dự án cung cấp nhân sự ở thời kỳ T+1
– Đánh giá thực chất về nhân sự ở thời kỳ T
– Dự báo diễn biến nhân sự
– Lập sơ đồ thay thế nhân sự
– Phân tích thị trường lao động bên ngoài
5. So sánh giữa các ước lượng về cung – cầu nhân sự và các khả năng điều chỉnh
6. Thực hiện điều chỉnh và đánh giá kế hoạch nhân sự

B. KỸ NĂNG ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN
I. Tổng quan về đào tạo huấn luyện
1. Nguyên tắc đào tạo huấn luyện
2. Lý do cần đào tạo huấn luyện
3. Các lĩnh vực cần đào tạo huấn luyện
4. Lợi ích của đào tạo huấn luyện
5. Các trở ngại trong đào tạo huấn luyện
6. Các giải pháp thay thế đào tạo huấn luyện
II. Phân tích nhu cầu đào tạo huấn luyện
1. Khi nào có nhu cầu đào tạo huấn luyện
2. Tiến trình phân tích nhu cầu đào tạo huấn luyện
– Xác định khoảng cách trong kết quả thực hiện công việc
– Phân tích nguyên nhân của khoảng cách này
– Xác định xem đào tạo có phải là giải pháp
3. Ba cấp độ phân tích nhu cầu
4. Những vấn đề không thể đào tạo huấn luyện
5. Lợi ích của phân tích nhu cầu đào tạo huấn luyện
6. Các phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo huấn luyện
– Phỏng vấn
– Quan sát
– Nghiên cứu nguồn dữ liệu
III. Lập kế hoạch đào tạo huấn luyện
1. Xác định thứ tự ưu tiên
2. Chọn hình thức đào tạo huấn luyện
3. Lên kế hoạch đào tạo huấn luyện
4. Xác định mục tiêu đào tạo huấn luyện
5. Lên kế hoạch áp dụng
6. Kiểm tra tổ chức lớp học
7. Đánh giá sau khóa học…

Nhận tư vấn

Chuyên viên PR

Nghiệp vụ marketing
1.5 tháng

Chuyên viên PR

Trình độ

Nghiệp vụ marketing

Thời lượng

1.5 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Hiểu rõ và nắm vững kiến thức về Quan hệ cộng đồng, chiến lược PR, Quan hệ báo chí.
– Học các kỹ năng viết PR, tổ chức sự kiện, PR trên internet, kỹ năng nói trước công chúng, làm việc nhóm…
– Trải nghiệm và giải quyết những khủng hoảng truyền thông, khủng hoảng PR nội bộ, bên ngoài…
– Cách tổ chức sự kiện, làm kế hoạch PR thành công…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Tổng quan về PR

– Giới thiệu chân dung một Giám đốc PR giỏi

2. Hoạch định chiến lược/ chiến dịch và các hoạt động PR
– Xây dựng kế hoạch truyền thông cả năm
– Xác định các chiến lược/ chiến dịch và hoạt động PR chính trong năm
– Kết hợp hoạt động PR với chiến lược khác của doanh nghiệp
– Lên ngân sách PR cả năm
– Xây dựng kế hoạch truyền thông tiếp thị tích hợp

3. Quan hệ với các nhóm công chúng
– PR nội bộ
– Bí quyết sản xuất bản tin nội bộ doanh nghiệp
– Quan hệ với khách hàng
– Quan hệ với nhà đầu tư
– Quan hệ với chính quyền

4. Kỹ năng nói trước công chúng
– Xây dựng chiến lược trình bày
– Xử lý các sự cố trong lúc thuyết trình

5. Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
– Xây dựng và vận hành nhóm làm việc
– Điều hành nhóm làm việc
– Giải quyết xung đột trong nhóm

6. Kỹ năng quan hệ báo giới
– Quan hệ với giới truyền thông
– Kỹ năng tổ chức buổi phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
– Kỹ năng tổ chức họp báo
– Quản trị rủi ro

7. Phương pháp PR mới bằng kỹ thuật số

8. Kỹ năng tổ chức sự kiện
– Sáng tạo ý tưởng tổ chức sự kiện
– Kinh nghiệm gọi thầu
– Lập ngân sách, quản lý thời gian, tiến độ, nguồn lực, nhân sự,…
– Kỹ năng kêu gọi tài trợ, vận động công chúng tham gia sự kiện

9. Kỹ năng viết trong PR
– Kỹ năng viết thư bán hàng
– Kỹ năng viết Slogan quảng cáo,…

10. Luật pháp trong PR

11. Đạo đức trong PR v.v…

Nhận tư vấn

Facebook Marketing

Digital marketing
6 buổi

Facebook Marketing

Trình độ

Digital marketing

Thời lượng

6 buổi

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Cung cấp các kiến thức về mạng xã hội Facebook, lĩnh vực Facebook Marketing.
– Biết cách quản trị Fanpage thương hiệu cho công ty, doanh nghiệp.
– Biết cách thiết lập và chạy quảng cáo trên Facebook
– Hỗ trợ việc kinh doanh bán hàng trên mạng xã hội Facebook.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1: FACEBOOK MARKETING (THIẾT LẬP, KỸ THUẬT VÀ QUẢNG CÁO FACEBOOK)
– Kỹ thuật cấu hình Facebook
– Sáng tạo nội dung và lên kế hoạch post bài
– Kỹ thuật khai thác Lead Data và tools Facebook
– Livestream và Minigames Facebook
– Phân tích đối tượng quảng cáo
– Quảng cáo Facebook căn bản, chuyên sâu, doanh nghiệp

Phần 2: VIDEO MARKETING VÀ YOUTUBE MARKETING
– Viết kịch bản Video Marketing
– Khung hình, cỡ ảnh và thiết bị quay phim
– Làm video bằng App di động
– Làm hiệu ứng đầu clips, video hoạt hình Online
– Làm chủ phần mềm Video Marketing và kỹ thuật dựng/kỹ xảo
– Phân tích từ khóa SEO Video
– Seeding video giúp lan tỏa clips
– Thiết lập kênh Youtube và cách kiếm tiền từ Youtube

Nhận tư vấn

Quảng cáo Google Adwords

Trình độ

SEO

Thời lượng

6 buổi

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Cung cấp kiến thức tổng quan về quảng cáo Google Adwords.
– Giúp học viên biết cách vận hành của Google Adwords.
– Thiết lập mục tiêu quảng cáo Google Adwords cho công ty, doanh nghiệp.
– Giúp học viên tối ưu hóa Google Adwords và chạy quảng cáo thành công bằng những tiết học thực hành thực tế.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1 – SEO CONTENT VÀ GOOGLE ADWORDS
– Bản chất SEO và cách sắp xếp thứ hạng
– Phân tích bài viết chuẩn SEO, website hiện tại
– Viết bài chuẩn SEO và phát triển website vệ tinh
– Cài đặt tools seeding bài viết, bí quyết đẩy từ khóa lên TOP
– Lập kế hoạch từ khóa chính, từ khóa phụ làm SEO
– Cài đặt và cấu hình tài khoản mới chạy quảng cáo Google Ads
– Lập kế hoạch từ khóa
– Quảng cáo Tìm kiếm
– Quảng cáo GDN (Banner)
– Quảng cáo Youtube
– Tiếp thị lại Re-Marketing
– Phân tích, điều chỉnh và hoàn thiện chiến dịch Adwords

Phần 2 – DIGITAL MARKETING CONTENT (SÁNG TẠO NỘI DUNG, SÁNG TẠO VIẾT BÀI VÀ COPYWRITING CHO SEO, SOCIAL MEDIA)
– Tổng quan và các bước lập kế hoạch Content Marketing
– Thực hành sáng tạo chủ đề, tìm insight khách hàng, lập kế hoạch Content Marketing
– SEO copywriting, hướng dẫn nghiên cứu từ khóa, hướng dẫn viết bài chuẩn SEO.
– Content Video – Video Viral trên Youtube, Facebook- Live stream hiệu quả trên Facebook
– Tổng quan về PR, hướng dẫn viết bài PR
– Content Facebook/Content Email
– Big idea, ý tưởng lớn cho chiến dịch Content
– Lên kế hoạch ý tưởng, viết bài cho các kênh Online

Nhận tư vấn

Kỹ năng bán hàng – Chốt Sales và Chăm sóc khách hàng

Trình độ

Nghiệp vụ bán hàng

Thời lượng

18 buổi

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Trang bị những phương pháp, kỹ năng bán hàng và phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.
 • Giúp học viên nắm bắt đầy đủ kiến thức, quy trình bán hàng chuyên nghiệp.
 • Nâng cao khả năng giao tiếp, bán hàng với khách hàng một cách chuyên nghiệp.
 • Xử lý từ chối mua hàng, lời phàn nàn của khách hàng và những khách hàng khó tính.
 • Phát triển, thiết lập mối quan hệ với khách hàng.
 • Lập kế hoạch bán hàng chuẩn và hiệu quả nhất.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. MODULE “KỸ NĂNG GIAO TIẾP”

 • Khái niệm, vai trò và mục tiêu của giao tiếp
 • Tầm quan trọng của giao tiếp trong kinh doanh
 • Các yếu tố cấu thành giao tiếp
 • Các loại hình giao tiếp
 • Môi trường giao tiếp
 • Quá trình giao tiếp
 • Các nguyên tắc giao tiếp – Lễ tiết giao tiếp
 • Các trở ngại trong giao tiếp
 • Một số tình huống giao tiếp cụ thể
 • Thảo luận

2. MODULE “KỸ NĂNG BÁN HÀNG – CHỐT SALES”

Phần 1: Quan điểm về bán hàng và xây dựng hệ thống bán hàng

1. Bán hàng và định hướng bán hàng hướng đến sự hài lòng của khách hàng
2. Nghề bán hàng

(Bài tập nhóm để nhận biết được bán hàng rất quan trọng trong công ty. Đồng thời trả lời câu hỏi làm thế nào để trở thành một người bán hàng giỏi?)

3. Xây dựng hệ thống bán hàng hướng đến chuyên môn hóa – nhằm tạo điều kiện phát huy nghề bán hàng của nhân viên bán hàng

Phần 2: Kỹ năng bán hàng và quy trình bán hàng I.M.P.A.C.T

1. 4 Hãy phải làm: hãy gieo trồng, hãy thành thật, hãy tập trung, hãy chủ động khôn ngoan.

2. Hành trang của một nhân viên bán hàng: hiểu rõ bản thân, hiểu rõ sản phẩm – dịch vụ, hiểu rõ đối thủ cạnh tranh và 
hiểu rõ khách hàng.

3. Các kỹ năng bổ trợ cho kỹ năng bán hàng: kỹ năng xã giao, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng gọi
 điện thoại, kỹ năng viết email, kỹ năng thương lượng, và kỹ năng giải quyết vấn đề.

4.Quy trình I.M.P.A.C.T

I – Chuẩn bị trước bán hàng

Bài tập nhóm:
– Sự chuẩn bị cần thiết cho một nhân viên bán hàng
– Lựa chọn khách hàng và phương pháp quản lý khách hàng

M – Gặp gỡ khách hàng

Bài tập tương tác: Các phương pháp tạo dựng lòng tin khi gặp gỡ khách hàng

P – Thăm dò để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng

A – Đề xuất sản phẩm là giải pháp cho nhu cầu của khách hàng

C – Thuyết phục khách hàng

T – Hoàn thành

Phần 3: Chốt Sales

1. Quy tắc 6 trong các lời từ chối

Bài tập nhóm: thiết lập bộ câu hỏi xoay quanh quy tắc 6

2. Thủ thuật chốt sales

Bài tập tương tác cá nhân: tương tác và thực tập các thủ thuật chốt sales


3. MODULE “KỸ NĂNG DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG”

Phần 1: Tâm lý và hành vi khách hàng

 • Tổng quan về tâm lý và hành vi khách hàng
 • Nắm bắt tâm lý khách hàng
 • Đặc trưng tâm lý khách hàng
 • Phân tích và ứng xử với các kiểu tâm lý khách hàng

Phần 2: Triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng

 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng qua Internet
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tại điểm bán hàng
 • Một số hình thức dịch vụ chăm sóc khách hàng khác
 • Hệ thống CRM trong công tác quản trị dịch vụ khách hàng
 • Giải quyết các phàn nàn của khách hàng
 • Các bí quyết thành công trong dịch vụ khách hàng
 • Chăm sóc những khách hàng đặc biệt
 • Sự kết hợp giữa chăm sóc khách hàng với các công cụ Marketing khác
 • Kiểm soát và đánh giá công tác chăm sóc khách hàng

Phần 3: Hoạch định và xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng

 • Nhận định khách hàng mục tiêu
 • Lựa chọn mô hình dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Xây dựng các tiêu chuẩn về dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Hoạch định các công cụ dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Hoạch định các công cụ kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả chiến lược chăm sóc khách hàng
Nhận tư vấn

Digital Marketing

Digital marketing
18 buổi

Digital Marketing

Trình độ

Digital marketing

Thời lượng

18 buổi

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Giúp học viên nắm vững các kỹ năng sử dụng công cụ kinh doanh trên Internet.
 • Lên kế hoạch tái trang bị những thiết bị, công cụ và giải pháp tin học cho đơn vị kinh doanh online.
 • Thực hành tại lớp để cho ra những sản phẩm kinh doanh trên internet có giá trị ứng dụng cho cá nhân và đơn vị thông qua các phần mềm và công cụ hỗ trợ rất phổ biến và phát triển: email, website, google, facebook, SEO,…
 • Quản lý, kiểm tra, điều chỉnh các định hướng đầu tư kinh doanh online cho đơn vị cá nhân.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. TỔNG QUAN DIGITAL MARKETING

 • Thấu hiểu Digital Marketing
 • Cập nhật số liệu Digital Marketing, Digital Trade và Digital Transformation…

2. ZALO MARKETING

 • Zalo Marketing và giải pháp tương tác
 • Zalo Cá nhân, Zalo Group
 • Zalo Tools cách cấu hình triển khai lead data
 • Zalo Page và Zalo Quảng cáo

3. EMAIL MARKETING VÀ TIẾP THỊ LIÊN KẾT (AFFILIATE)

 • Spam và cách tránh spam khi gửi email marketing
 • Tạo account công cụ gửi email marketing gồm MailChimp, Mailerlite, GetResponse
 • Sáng tạo nội dung email và thiết kết email marketing trong các hoạt động truyền thông dạng landing-page
 • Thiết lập và thu thập danh sách email gửi hàng loạt tránh spam
 • Thiết kế chiến dịch gửi và xem re-target khách hàng đã gửi

4. THIẾT KẾ WEBSITE

 • Lựa chọn domain, hosting hiểu về SEO khi sở hữu website
 • Cấu hình website, theme, plugin… trên nền tảng WordPress
 • Thiết kế website công ty khởi nghiệp
 • Thiết kế landing-page cho chiến dịch Marketing Online

5. VIDEO MARKETING VÀ YOUTUBE MARKETING

 • Viết kịch bản Video Marketing
 • Khung hình, cỡ ảnh và thiết bị quay phim
 • Làm video bằng App di động
 • Làm hiệu ứng đầu clips, video hoạt hình Online
 • Làm chủ phần mềm Video Marketing và kỹ thuật dựng/kỹ xảo
 • Phân tích từ khóa SEO Video
 • Seeding video giúp lan tỏa clips
 • Thiết lập kênh Youtube và cách kiếm tiền từ Youtube

6. FACEBOOK MARKETING (THIẾT LẬP, KỸ THUẬT VÀ QUẢNG CÁO FACEBOOK)

 • Kỹ thuật cấu hình Facebook
 • Sáng tạo nội dung và lên kế hoạch post bài
 • Kỹ thuật khai thác Lead Data và tools FB
 • Livestream và Minigames Facebook
 • Phân tích đối tượng quảng cáo
 • Quảng cáo Facebook căn bản, chuyên sâu, doanh nghiệp

7. DIGITAL MARKETING CONTENT (SÁNG TẠO NỘI DUNG, SÁNG TẠO VIẾT BÀI VÀ COPYWRITING CHO SEO, SOCIAL MEDIA)

 • Tổng quan và các bước lập kế hoạch Content Marketing
 • Thực hành sáng tạo chủ đề, tìm insight khách hàng, lập kế hoạch Content Marketing
 • SEO copywriting, hướng dẫn nghiên cứu từ khóa, hướng dẫn viết bài chuẩn SEO.
 • Content Video – Video Viral trên Youtube, Facebook- Live stream hiệu quả trên Facebook
 • Tổng quan về PR, hướng dẫn viết bài PR
 • Content Facebook/Content Email
 • Lên kế hoạch ý tưởng, viết bài cho các kênh Online

8. KỸ THUẬT SEO VÀ GOOGLE ADWORDS

 • Bản chất SEO và cách sắp xếp thứ hạng
 • Phân tích bài viết chuẩn SEO, website hiện tại
 • Viết bài chuẩn SEO và phát triển website vệ tinh
 • Cài đặt tools seeding bài viết, bí quyết đẩy từ khóa lên TOP
 • Lập kế hoạch từ khóa chính, từ khóa phụ làm SEO
 • Cài đặt và cấu hình tài khoản mới chạy quảng cáo Google Ads
 • Lập kế hoạch từ khóa
 • Quảng cáo Tìm kiếm
 • Quảng cáo GDN (Banner)
 • Quảng cáo Youtube
 • Tiếp thị lại Re-Marketing
 • Phân tích, điều chỉnh và hoàn thiện chiến dịch Adwords

9. LẬP KẾ HOẠCH DIGITAL MARKETING

 • Lập kế hoạch bài viết, lên concept tổng quan dự án cùng các kênh triển khai từ ý tưởng đến thực thi các kênh
 • Lập kế hoạch theo phương pháp sơ đồ tư duy (MindMap)
 • Tính toán chi phí, post bài, công việc, nhân sự (Excel)
Nhận tư vấn

Chuyên viên Marketing

Nghiệp vụ marketing
1.5 tháng

Chuyên viên Marketing

Trình độ

Nghiệp vụ marketing

Thời lượng

1.5 tháng

Chương trình

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING & MARKETER

 • Các vấn đề căn bản của Marketing
 • Quy trình Marketing trong doanh nghiệp : R-STP-MM-I-C
 • Nghề nghiệp Marketer
 • Các vấn đề về văn hóa, đạo đức, trách nhiệm xã hội trong công tác và nghề nghiệp Marketing

2. CHUYÊN ĐỀ 2: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG & HÀNH VI KHÁCH HÀNG

 • Hoạch định kế hoạch nghiên cứu thị trường
 • Các phương pháp tiếp cận nghiên cứu thị trường
 • Quy trình phân tích thị trường và hành vi khách hàng
  – Phân tích môi trường và tình hình
  – Phân tích thị trường và khách hàng
  – Xây dựng nhóm khách hàng mục tiêu

3. CHUYÊN ĐỀ 3: HOẠCH ĐỊNH & XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING

 • Hoạch định chiến lược STP
  – Phân khúc thị trường (Segmentation)
  – Lựa chọn phân khúc thị trường mục tiêu (Targeting)
  – Định vị thị trường (Positioning)
 • Hoạch định chiến lược Marketing Mix
  – Chiến lược xây dựng, phát triển sản phẩm và thương hiệu (Product)
  – Chiến lược định giá sản phẩm (Price)
  – Chiến lược kênh phân phối (Place)
  – Chiến lược truyền thông tích hợp (IMC – Intergrated Marketing Communication)

4. CHUYÊN ĐỀ 4: CÁC CÔNG CỤ MARKETING PHỔ BIẾN

 • Quảng cáo (Advertising)
 • Quan hệ công chúng (Public Relations)
 • Tổ chức sự kiện (Event Organization)
 • Khuyến mãi (Sales Promotion)
 • Chăm sóc và quản trị mối quan hệ khách hàng (CSM và CRM)
 • Một số chiêu thức Marketing khác

5. CHUYÊN ĐỀ 5: MỘT SỐ KỸ NĂNG THIẾT YẾU DÀNH CHO MARKETER

 • Kỹ năng thuyết trình và nói chuyện trước đám đông (Public speaking)
 • Kỹ năng thương thuyết và đàm phán (Negotiation skill)
 • Kỹ năng xây dựng và làm việc đội nhóm (Teamwork)…
Nhận tư vấn

Quản lý và Tổ chức Sự kiện Chuyên nghiệp

Trình độ

Tổ chức sự kiện

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Nắm vững hệ thống kiến thức về tổ chức và quản lý sự kiện.
– Nắm vững quy trình tổ chức và quản lý sự kiện chuyên nghiệp.
– Hoàn thiện các kỹ năng thiết yếu để có thể triển khai, tổ chức các sự kiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1
– Tổng quan về ngành Tổ chức sự kiện tại Việt Nam, các giai đoạn hình thành và phát triển
– Những ngộ nhận về ngành này
– Các tố chất cần thiết để làm việc được trong ngành Tổ chức sự kiện
– Các loại hình tổ chức sự kiện
– Vai trò của tổ chức sự kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh, đối với văn hóa thưởng thức và ảnh hưởng xã hội
– Học xong khóa học có thể làm việc được ở những vị trí nào trong ngành Tổ chức sự kiện

Phần 2
– Phân tích và tìm hiểu sâu các loại hình tổ chức sự kiện, tìm hiểu các hạng mục cần có của từng loại hình sự kiện
– Tìm hiểu kỹ lưỡng các bước trong quy trình chuẩn để tổ chức và thực hiện một sự kiện
– Bài tập – trò chơi ứng dụng

Phần 3
– Cách tìm hiểu và lấy thông tin từ sự kiện sắp thực hiện
– Cách phát triển ý tưởng cho từng loại sự kiện
– Cách lập checklist chi tiết các công việc cần thực hiện, quản lý thời gian, tiến độ, nguồn lực, nhân sự
– Bài tập – trò chơi ứng dụng

Phần 4
– Cách hoạch định ngân sách và tính toán chi phí cho các loại hình sự kiện
– Tính toán doanh thu – chi phí – lợi nhuận cho một sự kiện
– Bài tập – trò chơi ứng dụng hoặc giao lưu khách mời

Phần 5
– Cách thức xin giấy phép tổ chức sự kiện đối với từng loại hình sự kiện (biểu diễn nghệ thuật, roadshow, event…)
– Cách làm việc và giữ quan hệ với giới nghệ thuật (ca sĩ, nghệ sĩ…)
– Cách làm việc và thương lượng với các nhà cung cấp các thiết bị cứng và công cụ mềm cho việc thực hiện sự kiện (sân bãi, nhà hát, âm thanh, ánh sáng, PG, trang phục, đạo cụ…)
– Cách quản lý các Agency cung cấp trọn gói dịch vụ tổ chức sự kiện
– Bài tập – trò chơi ứng dụng

Phần 6
– Cách thức viết Proposal để trình bày về sự kiện sắp thực hiện
– Cách làm việc và quản lý bộ phận thiết kế hình ảnh cho Proposal
– Các yếu tố đặc biệt lưu ý khi viết Proposal
– Bài tập – trò chơi ứng dụng

Phần 7
– Tìm hiểu chuyên sâu về cách setup âm thanh ánh sáng và phần hình ảnh cho 1 sự kiện lớn
– Những lưu ý đặc biệt khi setup các chương trình ca nhạc đông người
– Bài tập – trò chơi ứng dụng hoặc giao lưu khách mời

Phần 8
– Tìm hiểu chuyên sâu về khảo sát địa điểm làm chương trình
– Những ghi chú đặc biệt cần thiết khi khảo sát để có thể thực hiện tốt chương trình
– Tìm hiểu về sân khấu của chương trình
– Cách setup sân khấu

Phần 9
– Tìm hiểu chuyên sâu về kịch bản cho 1 sự kiện, các loại kịch bản cần cho 1 sự kiện lớn
– Cách viết kịch bản

Phần 10
Thi tốt nghiệp khóa học: Trình bày hoàn chỉnh kế hoạch Tổ chức một sự kiện thực tế

CÁC HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG HỖ TRỢ KỸ NĂNG CHO HỌC VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC

– Trình bày bài giảng bằng phương pháp tương tác thực tiễn, hỏi đáp, làm bài tập tình huống lấy từ thực tế
– Cung cấp các số liệu thực tế về giá cả dịch vụ, thông tin chính xác, các tài liệu luôn cập nhật từ thực tế
– Hỗ trợ học viên các kỹ năng làm việc trên Excel và Power Point đối với các đặc thù của công việc Tổ chức sự kiện
– Khách mời tham dự chia sẻ là những người có uy tín trong ngành: Đạo diễn, nhà báo viết về mảng Tổ chức sự kiện, Quản lý ca sĩ, Ca sĩ, Giám đốc các công ty cung ứng dịch vụ Tổ chức sự kiện lớn trong ngành sẽ tham gia chia sẻ và cập nhật từ thực tế hoạt động ngành này tại Việt Nam.

Nhận tư vấn

Quản lý Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Trình độ

Quan hệ khách hàng

Thời lượng

9 buổi

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Sự hiểu biết về khách hàng và tầm quan trọng của việc chăm sóc khách hàng.
– Biết được các nhân tố chính trong việc chăm sóc khách hàng.
– Nắm bắt được các quy trình, phương pháp chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp nhất.
– Đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1 – TÂM LÝ VÀ HÀNH VI KHÁCH HÀNG
– Tổng quan về tâm lý và hành vi khách hàng
– Nắm bắt tâm lý khách hàng
– Đặc trưng tâm lý khách hàng
– Phân tích và ứng xử với các kiểu tâm lý khách hàng

Phần 2 – TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
– Dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại
– Dịch vụ chăm sóc khách hàng qua Internet
– Dịch vụ chăm sóc khách hàng tại điểm bán hàng
– Một số hình thức dịch vụ chăm sóc khách hàng khác
– Hệ thống CRM trong công tác quản trị dịch vụ khách hàng
– Giải quyết các phàn nàn của khách hàng
– Các bí quyết thành công trong dịch vụ khách hàng
– Chăm sóc những khách hàng đặc biệt
– Sự kết hợp giữa chăm sóc khách hàng với các công cụ Marketing khác
– Kiểm soát và đánh giá công tác chăm sóc khách hàng

Phần 3 – HOẠCH ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
– Nhận định khách hàng mục tiêu
– Lựa chọn mô hình dịch vụ chăm sóc khách hàng
– Xây dựng các tiêu chuẩn về dịch vụ chăm sóc khách hàng
– Hoạch định các công cụ dịch vụ chăm sóc khách hàng
– Hoạch định các công cụ kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả chiến lược chăm sóc khách hàng

Nhận tư vấn

Phân tích Thẩm định Dự án đầu tư chuyên nghiệp

Trình độ

Thẩm định dự án

Thời lượng

14 buổi

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Cung cấp cho học viên cơ sở, phương pháp khoa học để thiết lập, phân tích và thẩm định dự án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
 • Học viên sẽ được cung cấp kiến thức từ các khái niệm tổng quát về dự án đầu tư, đến trình tự thiết lập dự án, các công cụ phân tích tài chính, phân tích rủi ro, phân tích kinh tế xã hội và công cụ thẩm định dự án.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 1. CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN

Chương I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Các khái niệm về đầu tư và dự án đầu tư
2. Quá trình hình thành và triển khai một dự án đầu tư
3. Trình tự tiến hành soạn thảo dự án đầu tư
4. Các nội dung chủ yếu của một dự án đầu tư
5. Vai trò đầu tư đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.

Chương II: SẢN PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
1. Khuôn khổ luật pháp
2. Môi trường vĩ mô
3. Thị trường sản phẩm của dự án
4. Môi trường vi mô
5. Bối cảnh cạnh tranh và các biện pháp cạnh tranh cho sản phẩm của dự án.

Chương III: CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT VÀ NGUỒN LỰC
1. Lựa chọn công nghệ, thiết bị, phương án xây dựng
2. Lựa chọn bộ máy quản lý
3. Đảm bảo nguồn: nhân lực, vật lực, tài lực.

Chương IV: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ
1. Giá trị gia tăng
2. Khả năng tạo công ăn việc làm
3. Suất đầu tư của dự án
4. Đóng góp vào ngân sách nhà nước, địa phương
5. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

Chương V: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI XÃ HỘI
1. Công ăn việc làm
2. Thuần phong mỹ tục
3. Xóa đói giảm nghèo

Chương VI: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
1. Nước thải
2. Hệ sinh thái

2. CHUYÊN ĐỀ 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 • Các quan điểm phân tích dự án đầu tư
 • Xây dựng dòng tiền của dự án theo các quan điểm: Quan điểm toàn bộ vốn chủ sở hữu (AEPV), Quan điểm tổng đầu tư (TIPV), Quan điểm chủ sở hữu (EPV).
 • Giá trị thời gian của tiền
 • Các chỉ tiêu đánh giá và phân tích hiệu quả dự án đầu tư
 • Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) và lựa chọn suất chiết khấu phù hợp khi thẩm định dự án.

⇒ Học viên được học lý thuyết và thực hành trên Excel

3. CHUYÊN ĐỀ 3: PHÂN TÍCH RỦI RO

 • Giới thiệu về rủi ro của dự án đầu tư
 • Giới thiệu các phương pháp phân tích rủi ro:
  * Phân tích tất định: phân tích độ nhạy một chiều, phân tích độ nhạy hai chiều, phân tích tình huống.
  * Phân tích bất định rủi ro theo mô phỏng Monte Carlo.

⇒ Học viên được hướng dẫn thực hành phân tích rủi ro của dự án trên Excel: phân tích độ nhạy một chiều, phân tích độ nhạy hai chiều, phân tích tình huống; phân tích bất định rủi ro theo mô phỏng Monte Carlo (sử dụng phần mềm CRYSTAL BALL).

Nhận tư vấn

Kế toán và Khai báo thuế

Kế toán - kiểm toán
2.5 tháng

Kế toán và Khai báo thuế

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

2.5 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Trang bị các kiến thức về kế toán doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, kế toán lương, chi phí sản xuất và giá thành phẩm.
– Lập báo cáo tài chính và kế toán thuế: Thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, báo cáo thuế

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1: Kế toán doanh nghiệp
– Kế toán vốn bằng tiền
– Kế toán tài sản cố định
– Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ
– Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
– Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
– Kế toán thành phẩm và hàng hóa
– Kế toán tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
– Hình thức và kỹ thuật ghi sổ trên biểu mẫu thực tế
– Lập báo cáo tài chính trên biểu mẫu thực tế

Phần 2: Kế toán thuế và báo cáo thuế
Kế toán thuế:

– Thuế giá trị gia tăng

– Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Thuế xuất khẩu

– Thuế nhập khẩu

– Thuế thu nhập cá nhân

– Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thuế khác, phí, lệ phí
Hướng dẫn báo cáo thuế…

Nhận tư vấn

Nghiệp vụ Định mức Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội

Trình độ

Lương & bảo hiểm

Thời lượng

1.5 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản lý lao động tiền lương.
– Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết trong vấn đề quản lý lao động, xây dựng định mức thang bảng lương, bảo hiểm xã hội.
– Đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động và của người sử dụng lao động, tránh xung đột tranh chấp lao động có thể xảy ra.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Bài 1: Tổng quan về định mức lao động
I. Khái niệm về định mức lao động
II. Cơ sở nghiên cứu định mức kỹ thuật lao động
1. Bước công việc và các bộ phận hợp thành bước công việc
2. Phân loại hao phí thời gian làm việc
3. Các công thức tính định mức kỹ thuật lao động

Bài 2: Chụp ảnh thời gian làm việc
I. Khái niệm và mục đích chụp ảnh thời gian lao động
II. Chụp ảnh cá nhân ngày làm việc
III. Chụp ảnh tập thể ngày làm việc

Bài 3: Bấm giờ
I. Khái niệm và mục đích bấm giờ
II. Trình tự bấm giờ

Bài 4: Xây dựng mức lao động tổng hợp
I. Khái niệm
II. Phương pháp xác định mức lao động tổng hợp
1. Cơ cấu mức lao động tổng hợp
2. Phương pháp xác định

CHUYÊN ĐỀ 2: TIỀN LƯƠNG
Bài 1: Tổng quan về tiền lương
I. Khái niệm
1. Tiền lương
2. Phụ cấp lương
3. Tiền lương danh nghĩa và thực tế
4. Tiền lương tối thiểu
II. Các yếu tố trong chế độ tiền lương
1. Thang lương
2. Mức lương
3. Tiêu chuẩn chức danh, cấp bậc kỹ thuật

Bài 2: Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp
I. Lương thời gian
1. Giản đơn
2. Có thưởng
II. Lương sản phẩm
1. Cá nhân trực tiếp không hạn chế
2. Gián tiếp
3. Sản phẩm có thưởng
4. Lũy tiến
5. Sản phẩm tập thể

Bài 3: Xây dựng đơn giá tổng hợp
I. Khái niệm và cơ sở xây dựng
II. Phương pháp xây dựng
1. Phương pháp tổng hợp các đơn giá chi tiết, bộ phận
2. Phương pháp dựa vào mức lao động tổng hợp
III. Các loại đơn giá tổng hợp khác

Bài 4: Xây dựng quỹ lương kế hoạch
1. Xây dựng quỹ lương kế hoạch theo sản phẩm
2. Xây dựng quỹ lương kế hoạch theo sản phẩm quy đổi
3. Xây dựng quỹ lương theo kế hoạch doanh thu

CHUYÊN ĐỀ 3 : BẢO HIỂM XÃ HỘI
Bài 1: Tổng quan về Bảo Hiểm Xã Hội
I. Vai trò của bảo hiểm xã hội
1. Khái niệm
2. Vai trò
II. Các đặc trưng của bảo hiểm xã hội
III. Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội
IV. Các chế độ bảo biểm xã hội
V. Quỹ bảo hiểm xã hội

Bài 2: Chế độ trợ cấp ốm đau
I. Điều kiện, đối tượng hưởng trợ cấp ốm đau
II. Thời gian và mức hưởng chế độ trợ cấp ốm đau
1. Thời gian
2. Yếu tố ảnh hưởng mức chi trả
3. Mức hưởng trợ cấp ốm đau
III. Hồ sơ quy trình

Bài 3: Chế độ trợ cấp thai sản
I. Nội dung và điều kiện hưởng trợ cấp thai sản
II. Thời gian nghỉ và mức trợ cấp thai sản
1. Thời gian nghỉ sinh con
2. Điều kiện đi làm trước thời hạn nghỉ chế độ thai sản
3. Mức trợ cấp thai sản…

Nhận tư vấn

Phân tích đầu tư Chứng khoán

Phân tích tài chính
1.5 tháng

Phân tích đầu tư Chứng khoán

Trình độ

Phân tích tài chính

Thời lượng

1.5 tháng

Chương trình

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Tổng quan về thị trường chứng khoán (TTCK)

 • Chứng khoán và phân loại chứng khoán
 • Cấu trúc của thị trường chứng khoán
 • Nguyên tắc hoạt động của TTCK, từ phát hành đến niêm yết chứng khoán: phát hành, đầu giá, bảo lãnh, lưu ký, niêm yết
 • Nguyên tắc hoạt động của TTCK
 • Hướng dẫn giao dịch chứng khoán niêm yết ở TTCK Việt Nam
 • Hàng hóa của TTCK: cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, quyền mua cổ phần, chứng quyền, trái phiếu, chứng khoán phái sinh.

2. Luật trong kinh doanh chứng khoán:

Những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán

3. Phân tích tình hình tài chính của công ty phát hành chứng khoán

 • Phân tích những yếu tố vĩ mô
 • Phân tích ngành và đặc điểm của những ngành nghề kinh tế tiêu biểu: bất động sản, dầu khí, thép, xây dựng, tài chính, …
 • Phân tích công ty – yếu tố phi tài chính: Đọc hiểu báo cáo tài chính, phân tích kết quả kinh doanh và những chỉ tiêu tài chính trong đầu tư chứng khoán.

4. Định giá chứng khoán

5. Phân tích kỹ thuật

 • Các loại biểu đồ
 • Các loại nến cơ bản
 • Các đường chỉ báo cơ bản và các mẫu hình phổ biến
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm phân tích kỹ thuật Meta Stock hoặc Amibroker.

6. Kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán

 • Các chiến lược đầu tư chứng khoán
 • Tâm lý trong đầu tư chứng khoán
 • Kỹ thuật đặt lệnh và phát hiện những chiêu trò trên bảng điện
 • Quản lý tiền trong đầu tư
 • Kinh nghiệm đầu tư của một số tỷ phú chứng khoán.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Ban giảng huấn của CED gồm những giảng viên có học vị cao tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, có quá trình giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, cùng các Chuyên gia trong lĩnh vực Chứng khoán nhằm trang bị cho học viên kiến thức mang tính ứng dụng cao, giúp người học thành công trong xử lý công việc thực tế ngay sau khóa học.

Nhận tư vấn

Phân tích Tài chính Doanh nghiệp

Phân tích tài chính
1.5 tháng

Phân tích Tài chính Doanh nghiệp

Trình độ

Phân tích tài chính

Thời lượng

1.5 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Học về chuẩn mực kế toán để biết cách đọc báo cáo tài chính.
– Hiểu biết sâu sắc các báo cáo tài chính.
– Phân tích cụ thể và hiểu sâu sắc ý nghĩa của các hệ số tài chính.
– Dự báo tài chính.
– Định giá công ty…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Các chuẩn mực kế toán và các báo cáo tài chính
– Đo lường doanh thu.

– Nguyên tắc lập báo cáo tài chính.

– Định nghĩa mỗi loại tài sản trong bảng cân đối kế toán.
– Định nghĩa mỗi khoản mục trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh.
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính.

– Báo cáo tài chính ngân hàng.

2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn tài trợ của doanh nghiệp
– Các loại vốn và nguồn tài trợ của doanh nghiệp.

– Cơ cấu nguồn vốn.
– Cơ cấu tài sản.
– Tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp.
– Chi phí sử dụng vốn.

3. Phân tích báo cáo tài chính
– Phân tích bảng cân đối kế toán.

– Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh.
– Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
– Phân tích các tỷ số tài chính:

* Tỷ số thanh toán

* Tỷ số hoạt động

* Tỷ số đòn bẩy tài chính

* Tỷ số sinh lời

* Tỷ số giá thị trường
– Phân tích khả năng sinh lãi (Dupont).
– Phân tích tác động của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận trên vốn (ROE).
– Thực hành phân tích báo cáo tài chính trên Excel.

4. Lập kế hoạch tài chính và dự toán báo cáo tài chính
– Cơ sở để dự báo kinh doanh: dự báo doanh thu, chi phí.
– Lập báo cáo kết quả kinh doanh dự toán.

– Lập bảng cân đối kế toán dự toán.

– Dự toán nguồn vốn cần bổ sung.

– Chính sách cổ tức của doanh nghiệp.

5. Định giá doanh nghiệp
– Định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức.

– Định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp.

– Định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của chủ sở hữu.

– Định giá bằng phương pháp so sánh.

Nhận tư vấn

Chuyên viên Logistics

Nghiệp vụ logistics
2 tháng

Chuyên viên Logistics

Trình độ

Nghiệp vụ logistics

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết về dịch vụ Logistics, quản trị Logistics, quản trị chuỗi cung ứng, dịch vụ khách hàng và hệ thống thông tin Logistics.
 • Lập kế hoạch và quản lý hiệu quả quá trình mua hàng, tồn trữ, vận tải, phân phối hàng hóa nội địa và xuất khẩu…
 • Tìm nhà cung cấp, theo dõi các đơn hàng nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, kế hoạch đặt hàng, xử lý các hóa đơn và các khoản thanh toán, các đơn hàng và các vấn đề phát sinh.
 • Bố trí không gian, tổ chức hoạt động kho hàng, tính toán và kiểm soát lượng hàng tồn kho, tối ưu hóa hoạt động kho hàng.
 • Thực hiện chuyên nghiệp các dịch vụ khách hàng, các hợp đồng dịch vụ Logistics, hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu.
 • Quản lý khai thác dịch vụ Logistics phục vụ cho nhu cầu vận hành các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Những vấn đề cơ bản Logistics

 • Tổng quan về Logistics
 • Giải pháp Logistics
 • Quản trị Logistics
 • Dịch vụ khách hàng và hệ thống thông tin

2. Quản trị chuỗi cung ứng

 • Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng
 • Các quy trình của chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối
 • Điều phối chuỗi cung ứng.

3. Vận tải và vận tải ngoại thương

 • Điều kiện giao hàng: Incoterms 2010
 • Vận tải bằng đường hàng không và AWB , MAWB, HAWB
 • Vận tải bằng tàu container và B/L: FCL, LCL,CFS…
 • Sự kết hợp các phương thức vận tải: nội địa, hàng không, tàu biển, xe lửa, xe ô tô, xà lan, tàu thủy…

4. Thuế và chính sách thuế Xuất nhập khẩu, Thủ tục Hải quan

 • Giới thiệu qua về chính sách thuế hiện hành tại Việt nam
 • Phương pháp tính thuế và khấu trừ thuế : Xuất khẩu, Nhập khẩu, Tiêu thụ đặc biệt, VAT
 • Thông quan điện tử và thiết lập Tờ khai hải quan
 • Các quy trình thủ tục Hải quan và giao nhận hàng hóa tại Việt nam: FCL, LCL, CFS, Bưu điện
 • Các hệ thống kho bãi tại Việt nam.

5. Quản lý kho hàng

 • Khái niệm kho hàng
 • Bản chất, tầm quan trọng của kho hàng
 • Kho hàng so với trung tâm phân phối
 • Vai trò và các hoạt động của kho hàng
 • Thiết kế và bố trí kho hàng
 • Vận chuyển, bốc xếp trong kho… áp dụng Mô hình JIT…

Tồn trữ:

 • Vai trò và chức năng của dự trữ hàng hóa
 • Các dạng hàng trong kho
 • Chi phí dự trữ hàng trong kho
 • Lợi ích của việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả
 • Lập kế hoạch dự trữ
 • Kiểm soát tồn kho
 • Các phương pháp quản lý hàng tồn trữ

6. Quản lý đơn hàng và khách hàng…

Nhận tư vấn

Quản đốc Phân xưởng

Quản lý nhóm
1.5 tháng

Quản đốc Phân xưởng

Trình độ

Quản lý nhóm

Thời lượng

1.5 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Học viên có thể ứng dụng các kiến thức căn bản về hệ thống sản xuất để hợp lý hóa hoạt động sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm tại đơn vị của mình.

– Học viên có kiến thức, kỹ năng cơ bản để quản lý nhân sự trong đơn vị của mình: quyền lực cá nhân, xây dựng đội nhóm, phân công công việc, đánh giá nhân viên, giao tiếp hiệu quả.

– Học viên có kiến thức căn bản về KPI trong sản xuất.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Module 1: Tổ chức quản lý dòng vật tư trong sản xuất
– Tại sao kiểm soát dòng vật tư? Tác động của kiểm soát vật tư đến chi phí và lợi nhuận.
– Lập kế hoạch vật tư và bán thành phẩm.
– Lập Layout phân xưởng.
– Thực hành.

Module 2: Giám sát trong sản xuất
– Lập hồ sơ giám sát.
– Giám sát tiến độ.
– Các tiêu chuẩn giám sát.
– Thực hành.

Module 3: Đánh giá hiệu quả sản xuất bằng hệ thống KPI.
– KPI là gì? Tại sao KPI?
– Giới thiệu một số KPI vận dụng trong sản xuất.
– Thực hành.

Module 4: Khắc phục lãng phí trong sản xuất
– Muda, Muri, Mura? Nhận diện những lãng phí trong sản xuất.
– Tại sao khắc phục lãng phí?
– Thảo luận về các biện pháp.
– Thực hành.

Module 5: Quản trị nhân sự trong sản xuất
– Xây dựng đội nhóm (team building)
– Kỹ năng giao tiếp
– Kỹ năng thương lượng (negotiation)
– Kỹ năng giải quyết xung đột (problem solving)…

Nhận tư vấn

Quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất

Trình độ

Quản lý nhóm

Thời lượng

8 buổi

Chương trình

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
– Phân loại chi phí sản xuất: thành phần và phân loại
– Các chỉ tiêu phân tích chi phí sản xuất:
+ Tổng chi phí sản xuất
+ Cơ cấu chi phí
+ Chi phí trung bình sản phẩm, giá thành, giá vốn
– Tính giá thành sản xuất

2. Các khái niệm – định nghĩa của Gemba – Kaizen: phân biệt giữa công việc và Kaizen

3. Các nguyên tắc của Gemba – Kaizen. Lợi ích và cản trở khi thực hiện Kaizen

4. 5S trong môi trường sản xuất
– Mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích của chương trình 5S
– Các yếu tố cơ bản để thực hiện chương trình
– Các bước triển khai chương trình 5S

5. MUDA trong môi trường sản xuất
– Các kiểu MUDA: sản xuất dư thừa, khuyết tật, tồn kho, di chuyển, chờ đợi, thao tác, gia công thừa, kiến thức rời rạc, tổn thất nguồn lực
– Tại sao có MUDA?

6. Khắc phục, loại trừ MUDA một cách hệ thống
– 8S và các biện pháp khắc phục MUDA
– Phương pháp phát hiện và loại bỏ MUDA
– Các công cụ cải tiến: checksheet, biểu đồ Pareto, biểu đồ Ishikawa

7. Giải pháp giảm chi phí
– Giảm dự trữ
– Giảm lãng phí nhân lực
– Giảm thao tác thừa
– Giảm tái phân công công việc giữa nhân viên, các cấp bậc quản lý
– Dừng lại và chờ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Học viên có thể ứng dụng các kiến thức về Gemba Kaizen để gia tăng hiệu quả sản xuất bằng cách bố trí vị trí, công cụ làm việc gọn gàng, hợp lý, loại trừ các loại lãng phí trong sản xuất, tiêu chuẩn hóa công việc, qua đó giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất làm việc, tăng chất lượng sản phẩm.

Nhận tư vấn

Chuyên viên Xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu
2 tháng

Chuyên viên Xuất nhập khẩu

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Thực hiện các nghiệp vụ, hợp đồng ngoại thương mua, bán hàng hóa, thủ tục hải quan.
– Nắm rõ về luật trong kinh doanh xuất nhập khẩu và có thể giải quyết tranh chấp trong kinh doanh xuất nhập khẩu.
– Nắm rõ các phương thức và phương tiện thanh toán quốc tế để ứng dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu, buôn bán quốc tế.
– Hiểu rõ về quy trình và cách vận tải hàng hóa bằng container, nghiệp vụ thuê tàu.
– Nắm về hợp đồng bảo hiểm, thủ tục đòi bồi thường tổn thất trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
– Xác định được mục tiêu kinh doanh và các điều khoản thương mại.
– Làm được những quy trình công việc của một chuyên viên xuất nhập khẩu, thực hiện và kiểm tra tốt hoạt động vận hành quy trình giao nhận hàng hóa và dịch vụ.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Thị trường thế giới.

2. Nghiệp vụ ngoại thương
– Incoterms.
– Các phương thức giao dịch trong thương mại quốc tế.
– Cách soạn thảo hợp đồng ngoại thương.
– Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
– Khai báo và thủ tục hải quan.
– Hướng dẫn khai báo hải quan điện tử

3. Thanh toán quốc tế
– Tìm hiểu các phương thức thanh toán phổ biến trong thương mại quốc tế.
– Hướng dẫn cách thức mở L/C, TTR.
– Tỉ giá hối đoái.
– UCP600.
– Lập và kiểm tra bộ chứng từ thanh toán.

4. Vận tải ngoại thương
– Các phương thức thuê tàu.
– Vận đơn.

5. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
– Các điều kiện bảo hiểm.
– Khiếu nại đòi bồi thường tổn thất.

6. Luật áp dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu…

Nhận tư vấn

Tổ chức quản lý kho hàng chuyên nghiệp

Nghiệp vụ quản lý kho
7 buổi

Tổ chức quản lý kho hàng chuyên nghiệp

Trình độ

Nghiệp vụ quản lý kho

Thời lượng

7 buổi

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Giúp học viên giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp hàng hóa.
– Hiểu rõ và nắm vững các phương thức bảo quản hàng hóa, quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, tổ chức quản lý sổ sách và tổ chức công việc hành chính, nhân sự, hàng hóa trong kho bãi.
– Tạo được tính chuyên nghiệp trong tổ chức quản lý nghiệp vụ kho hàng góp phần hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, lập mô hình dự trực, mô hình tiêu thụ.
– Giảm thiểu chi phí kho bãi, có quyết định kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển trong kho bãi.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Tổ chức nghiệp vụ bố trí, định vị kho bãi, sắp xếp hàng hóa
– Bố trí kho bãi (nguyên tắc, phương pháp)
– Định vị kho bãi (các hình thức định vị)
– Sắp xếp hàng hóa (các phương tiện tồn trữ, các kiểu xếp hàng, tính số pallet và diện tích cần để trữ hàng)

2. Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho
– Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa
– Biện pháp bảo quản hàng hóa

3. Tổ chức nghiệp vụ nhập, xuất hàng hóa trong kho
– Yêu cầu nghiệp vụ
– Kết quả của tính chuyên nghiệp
– Nguyên tắc
– Quy trình

4. Tổ chức hệ thống sổ sách và tổ chức công việc hành chính, nhân sự của kho
– Lưu trữ hồ sơ
– Quản lý thẻ kho
– Thủ tục điều chỉnh chênh lệch
– Giám sát, kiểm tra sổ sách, sắp xếp nhân sự

5. Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho
– Một số quy định pháp luật
– Nguyên tắc chung về an toàn lao động, vệ sinh môi trường

6. Mã số – Mã vạch
– Các loại mã thông dụng trên thế giới
– Ứng dụng mã hàng hóa trong kho v.v..

Nhận tư vấn

Khởi nghiệp Quản lý Kinh doanh online

Phát triển thương hiệu
6 tháng

Khởi nghiệp Quản lý Kinh doanh online

Trình độ

Phát triển thương hiệu

Thời lượng

6 tháng

Chương trình

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ KHỞI NGHIỆP KINH DOANH ONLINE

 • Những khó khăn và thách thức cho người khởi nghiệp kinh doanh online

 • Mô hình khởi nghiệp kinh doanh online tinh gọn

 • Bức tranh tổng quát về những giá trị đề nghị cung ứng của các startup hiện nay

 • Những vấn đề liên quan đến ý tưởng kinh doanh online

 • Khởi nghiệp kinh doanh online như một nghề tay trái hay toàn thời gian

 • Xác định chiến lược khởi nghiệp

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh online⇒ Case thực tế: Phương pháp hình thành nhóm danh nghĩa và đánh giá ý tưởng kinh doanh.

2. CHUYÊN ĐỀ 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ONLINE

 • Mô hình quản lý

 • Định biên nhân sự

 • Lương và các chính sách đãi ngộ

 • Vấn đề tài chính nan giải đối với khởi nghiệp kinh doanh online

 • Liên kết đối tác chính trong kinh doanh online

  ⇒ Case thực tế đối tác giao hàng: Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm

  ⇒ Case thực tế đối tác quản lý bán hàng: KiotViet

3. CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE

 • Chiến thuật marketing khởi nghiệp kinh doanh online

 • Các nguyên tắc xác định khách hàng mục tiêu trong kinh doanh online

 • Nắm bắt insight khách hàng

 • Xác định các giá trị đề nghị cung ứng trong sản phẩm

 • Các công cụ marketing online: social network, email, SEO, …

  ⇒ Case thực tế: Thực hành marketing online bằng công cụ facebook và email marketing

4. CHUYÊN ĐỀ 4: TRIỂN KHAI CÁC KÊNH BÁN HÀNG ONLINE

 • Case thực chiến trên các sàn thương mại điện tử: Shopee, Tiki, Lazada, Sendo

 • Bán hàng bằng website

 • Bán hàng qua kênh mạng xã hội

Nhận tư vấn

Thương lượng Đàm phán trong Kinh doanh

Thuyết phục & đàm phán
7 buổi

Thương lượng Đàm phán trong Kinh doanh

Trình độ

Thuyết phục & đàm phán

Thời lượng

7 buổi

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Cung cấp những kiến thức về cách thương lượng, đàm phán.
 • Cách lên các chiến thuật, chiến lược để hai bên đều Win – Win khi đàm phán kinh doanh.
 • Kỹ năng và thực hành thương lượng đàm phán để đạt hiệu quả trong kinh doanh.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Bản chất đàm phán và phân loại các hoạt động đàm phán
 • Hiểu rõ nguyên tắc cốt lõi để WIN – WIN trong đàm phán
 • Bí quyết để giúp bạn tự tin trong bàn đàm phán
 • Mô hình 12 điều bí mật để giúp bạn tạo sự đột phá trong đàm phán và dẫn đến thành công.
 • Một số kỹ năng giao tiếp nâng cao trong đàm phán
 • Đàm phán chính qui phải trải qua các giai đoạn như thế nào?
 • Chuẩn bị như thế nào để đảm bảo 80% dẫn đến thành công.
 • Phân biệt và nhận dạng những cạm bẫy trong đàm phán
 • Kỹ thuật tìm kiếm thông tin cần thiết và quan trọng cho đàm phán.
 • Vũ khí bí mật để nắm quyền chủ động và lật ngược thế bí trong đàm phán của bạn là gì?
 • Kỹ thuật tổ chức đàm phán: thành phần – bố trí – địa điểm – không gian.
 • Chiến tranh tâm lý trong đàm phán: tổ chức, vận dụng và đối phó.
 • Các kỹ thuật đặt câu hỏi để khai thác thông tin và tìm hiểu năng lực đối tác.
 • Các kỹ thuật trả lời để tăng cường sự cộng tác và đạt mục tiêu.
 • Nhận định về ẩn số trên bàn đàm phán và áp dụng các kỹ thuật để đi tìm ẩn số đó (giá mua cao nhất có thể / giá bán thấp nhất có thể
 • 42 chiến thuật hiệu quả trong thương lượng: giải thích – cách vận dụng – phản chiến thuật khi bị đối tác sử dụng.
 • Khi nào thì bạn rơi vào thế bí và các giải pháp để cứu vãn tình thế.
 • Nếu đàm phán không thành thì bạn phải làm gì ?
 • Xử lý các bài tập tình huống.
 • Vận dụng kiến thức để thực tập đàm phán đối kháng tại lớp theo chủ đề.
Nhận tư vấn

Quản trị Kinh doanh

Quản lý khách hàng
3.5 tháng

Quản trị Kinh doanh

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

3.5 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Trang bị kiến thức về lĩnh vực quản trị nhân sự, quản trị tài chính, luật trong kinh doanh, thương lượng đàm phán, chính sách kinh doanh.
 • Trang bị kiến thức giúp học viên có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh.
 • Giúp học viên biết cách tổ chức hoạt động kinh doanh, có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp và tạo lập doanh nghiệp mới.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 1. Kỹ năng điều hành hiệu quả
 • Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng thiết lập và sử dụng quyền lực
 • Kỹ năng ủy thác công việc hiệu quả
 • Kỹ năng làm chủ sự thay đổi

2. Quản trị nhân sự

 • Phân tích công việc
 • Chiến lược nhân sự
 • Lập kế hoạch nhân sự
 • Đánh giá thành tích
 • Đào tạo và phát triển nhân viên

3. Chiến lược & chính sách kinh doanh

 • Quy trình xây dựng chiến lược
 • Các định hướng chiến lược
 • Một số phối thức xác định mô hình chiến lược kinh doanh

4. Tài chính doanh nghiệp

 • Quyết định tài chính
 • Chiết khấu dòng tiền
 • Quan hệ lợi nhuận và rủi ro
 • Định giá trái phiếu và cổ phiếu
 • Phân tích dự án đầu tư
 • Phân tích báo cáo tài chính

5. Quản trị chuỗi cung ứng SCM

 • Sự tích hợp hậu cần trong doanh nghiệp
 • Phân tích điểm hòa vốn và xác định chi phí vận chuyển
 • Hoạch định công suất và lập lịch trình ngắn hạn
 • Hoạch định nhu cầu vật tư và quản lý dòng vật tư
 • Đo lường và đánh giá hiệu quả của chuỗi cung ứng
 • Quản trị mua hàng và tồn kho6. Nghiệp vụ ngoại thương, Incoterms, hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán, các chứng từ trong thanh toán.

7. Kỹ năng đàm phán

 • 5 giai đoạn của đàm phán
 • Phương thức tiến hành đàm phán hiệu quả

8. Luật Doanh nghiệp – Luật Lao động

 • Chủ thể kinh doanh
 • Hợp đồng kinh tế
 • Phá sản doanh nghiệp
 • Thủ tục và cơ quan giải quyết các tranh chấp kinh tế
 • Hợp đồng lao động
 • Kỷ luật lao động
 • Giải quyết tranh chấp lao động …­­­­­­
Nhận tư vấn

Tăng Doanh số bán hàng – Chốt Sales

Nghiệp vụ bán hàng
8 buổi

Tăng Doanh số bán hàng – Chốt Sales

Trình độ

Nghiệp vụ bán hàng

Thời lượng

8 buổi

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Trang bị các kiến thức, kỹ năng chốt sales, tăng doanh số bán hàng cho học viên.
– Giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của việc chốt hợp đồng, thương vụ bán hàng.
– Nâng cao kỹ năng chốt sales để tăng doanh số bán hàng thông qua trải nghiệm các tình huống thực tế.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1 – QUAN ĐIỂM VỀ BÁN HÀNG VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG
1. Bán hàng và định hướng bán hàng hướng đến sự hài lòng của khách hàng
2. Nghề bán hàng
Bài tập nhóm để nhận biết được bán hàng rất quan trọng trong công ty. Đồng thời trả lời câu hỏi làm thế nào để trở thành một người bán hàng giỏi?
3. Xây dựng hệ thống bán hàng hướng đến chuyên môn hóa – nhằm tạo điều kiện phát huy nghề bán hàng của nhân viên bán hàng.

Phần 2 – KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ QUY TRÌNH BÁN HÀNG I.M.P.A.C.T
1. 4 Hãy phải làm: hãy gieo trồng, hãy thành thật, hãy tập trung, hãy chủ động khôn ngoan
2. Hành trang của một nhân viên bán hàng: hiểu rõ bản thân, hiểu rõ sản phẩm – dịch vụ, hiểu rõ đối thủ cạnh tranh và hiểu rõ khách hàng.
3. Các kỹ năng bổ trợ cho kỹ năng bán hàng: kỹ năng xã giao, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng gọi điện thoại, kỹ năng viết email, kỹ năng thương lượng, và kỹ năng giải quyết vấn đề.
4. Quy trình I.M.P.A.C.T

I – Chuẩn bị trước bán hàng
Bài tập nhóm:
– Sự chuẩn bị cần thiết cho một nhân viên bán hàng
– Lựa chọn khách hàng và phương pháp quản lý khách hàng
M – Gặp gỡ khách hàng
Bài tập tương tác: Các phương pháp tạo dựng lòng tin khi gặp gỡ khách hàng
P – Thăm dò để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng
A – Đề xuất sản phẩm là giải pháp cho nhu cầu của khách hàng
C – Thuyết phục khách hàng
T – Hoàn thành

Phần 3 – CHỐT SALES
1. Quy tắc 6 trong các lời từ chối
Bài tập nhóm: thiết lập bộ câu hỏi xoay quanh quy tắc 6
2. Thủ thuật chốt sales
Bài tập tương tác cá nhân: tương tác và thực tập các thủ thuật chốt sales

Nhận tư vấn

Quản trị Khách sạn Quốc tế

Nhà hàng - khách sạn
1.5 tháng

Quản trị Khách sạn Quốc tế

Trình độ

Nhà hàng - khách sạn

Thời lượng

1.5 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Hiểu rõ và nắm vững kiến thức về Quản trị nhân sự, quản trị lễ tân, quản trị buồng phòng…
 • Cách xây dựng chiến lược Marketing, quản lý tài chính, chi phí trong kinh doanh khách sạn…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 1. Chuyên đề 1 : TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁCH SẠN VÀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUỐC TẾ

 • Tổng quan, đặc điểm kinh doanh ngành công nghiệp khách sạn và quản trị khách sạn
 • Phân loại và phân hạng khách sạn
 • Sơ đồ tổ chức kinh doanh khách sạn quốc tế
 • Các hình thức kinh doanh, hệ thống quản lý khách sạn phổ biến trên thế giới
 • Sự khác biệt của quản trị khách sạn
 • Chức năng, vai trò, các công tác cụ thể của nhà quản trị khách sạn
 • Các thuận lợi và khó khăn của nhà quản trị khách sạn
 • Xu hướng hiện đại trong kinh doanh khách sạn

2. Chuyên đề 2 : QUẢN TRỊ LỄ TÂN (FRONT OFFICE MANAGEMENT)

 • Tổng quan về bộ phận lễ tân
 • Các nghiệp vụ quan trọng của bộ phận lễ tân : Đặt phòng, Check-in, Phục vụ khách trong thời gian lưu trú, Check-out
 • Mạng đặt phòng trung tâm (CRS – Central Reservation System)
 • Phương pháp quản lý tận thu (Yield Management)

3. Chuyên đề 3 : QUẢN TRỊ BUỒNG PHÒNG (HOUSEKEEPING MANAGEMENT)

 • Tổng quan về bộ phận buồng phòng
 • Các nghiệp vụ quan trọng của bộ phận buồng phòng : Room Make-up, Turndown service, Public Area, Laundry
 • Quản lý chi phí trong bộ phận buồng phòng

4. Chuyên đề 4 : QUẢN TRỊ BỘ PHẬN ẨM THỰC (FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT)

 • Tổng quan về bộ phận ẩm thực
 • Các nghiệp vụ quan trọng của bộ phận ẩm thực : Table service, Room service, Banquet
 • Thiết kế thực đơn
 • Vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm trong kinh doanh ẩm thực

5. Chuyên đề 5 : CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

 • Công tác Marketing trong khách sạn
 • Tiến trình hoạch định và triển khai công tác Marketing trong kinh doanh khách sạn
 • Tiếp cận các thị trường : Khách thương mại, khách du lịch, các hãng lữ hành, thị trường MICE, các thị trường đặc biệt khác.
 • Marketing trên Website và Internet

6. Chuyên đề 6 : QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

 • Công tác nhân sự trong khách sạn
 • Đặc trưng nhân sự trong kinh doanh khách sạn
 • Các công việc cụ thể của công tác nhân sự trong khách sạn : tuyển mộ, tuyển dụng, đào tạo, phát triển, hội nhập
 • Các giải pháp cho tình trạng Turnover của khách sạn

7. Chuyên đề 7 : QUẢN LÝ CHI PHÍ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

 • Các loại chi phí trong kinh doanh khách sạn
 • Quản lý chi phí tiện ích
 • Quản lý chi phí thực phẩm
 • Quản lý chi phí lao động
 • Quản lý các chi phí khác
 • Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và hoạch định ngân sách
 • Các hệ thống kiểm kê và kiểm soát chi phí

∗ NGOẠI KHÓA THỰC TẾ TẠI KHÁCH SẠN

Nhận tư vấn

Kỹ thuật Soạn thảo văn bản và Xây dựng Hệ thống tài liệu Quản lý nội bộ

Trình độ

Văn thư - Lưu trữ

Thời lượng

15 buổi

Chương trình

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Giúp học viên hiểu và nắm vững cách thức soạn thảo, trình bày văn bản chuyên nghiệp, hiệu quả.
– Nắm vững cách diễn đạt văn bản bằng ngôn ngữ viết và phong cách hành chính công vụ.
– Soạn thảo văn bản phù hợp với lĩnh vực ngành nghề công tác và theo quy định của pháp luật.
– Xây dựng hệ thống tài liệu quản lý nội bộ phù hợp với đặc điểm hoạt động và quy mô của tổ chức.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN
1. Khái quát về văn bản
– Khái niệm
– Phân loại
– Thể thức trình bày
– Các yêu cầu cơ bản của việc soạn thảo văn bản: văn phong, thẩm quyền, hình thức

2. Hướng dẫn khắc phục lỗi diễn đạt trong soạn thảo văn bản
– Lỗi chính tả (dấu hỏi/ngã, phụ âm đầu, phụ âm cuối)
– Lỗi viết hoa
– Lỗi dùng từ (dùng từ không chính xác, lặp từ, thừa từ…)
– Lỗi ngữ pháp câu (thành phần câu, dấu câu)
– Lỗi phong cách ngôn ngữ

3. Hướng dẫn soạn thảo & trình bày một số loại văn bản hành chính thông dụng
– Thông báo (tình huống sử dụng thông báo, yêu cầu của thông báo, cấu trúc của thông báo, các loại thông báo)
– Tờ trình (tình huống sử dụng tờ trình, yêu cầu của tờ trình, cấu trúc của tờ trình)
– Công văn (tình huống sử dụng công văn, yêu cầu của công văn, cấu trúc của công văn, các loại công văn)
– Các loại văn bản theo đề xuất của học viên

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÀI LIỆU QUẢN LÝ NỘI BỘ
1. Khái quát về hệ thống tài liệu quản lý nội bộ
– Khái niệm tài liệu
– Khái niệm hệ thống tài liệu quản lý nội bộ
– Thể thức trình bày
– Các yêu cầu cơ bản của việc soạn thảo tài liệu và hệ thống tài liệu quản lý nội bộ

2. Hướng dẫn soạn thảo các tài liệu cơ bản thuộc hệ thống tài liệu quản lý nội bộ
– Hướng dẫn soạn thảo hệ thống tài liệu về tổ chức bộ máy (quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, bộ phận trực thuộc; bản mô tả công việc…)
– Hướng dẫn soạn thảo hệ thống tài liệu về hành chính, nhân sự.
– Hướng dẫn soạn thảo hệ thống tài liệu các quy trình nghiệp vụ.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay