Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế - Khóa học Chuyên viên Logistics | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên Logistics

Trình độ

Nghiệp vụ logistics

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết về dịch vụ Logistics, quản trị Logistics, quản trị chuỗi cung ứng, dịch vụ khách hàng và hệ thống thông tin Logistics.
 • Lập kế hoạch và quản lý hiệu quả quá trình mua hàng, tồn trữ, vận tải, phân phối hàng hóa nội địa và xuất khẩu…
 • Tìm nhà cung cấp, theo dõi các đơn hàng nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, kế hoạch đặt hàng, xử lý các hóa đơn và các khoản thanh toán, các đơn hàng và các vấn đề phát sinh.
 • Bố trí không gian, tổ chức hoạt động kho hàng, tính toán và kiểm soát lượng hàng tồn kho, tối ưu hóa hoạt động kho hàng.
 • Thực hiện chuyên nghiệp các dịch vụ khách hàng, các hợp đồng dịch vụ Logistics, hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu.
 • Quản lý khai thác dịch vụ Logistics phục vụ cho nhu cầu vận hành các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Những vấn đề cơ bản Logistics

 • Tổng quan về Logistics
 • Giải pháp Logistics
 • Quản trị Logistics
 • Dịch vụ khách hàng và hệ thống thông tin

2. Quản trị chuỗi cung ứng

 • Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng
 • Các quy trình của chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối
 • Điều phối chuỗi cung ứng.

3. Vận tải và vận tải ngoại thương

 • Điều kiện giao hàng: Incoterms 2010
 • Vận tải bằng đường hàng không và AWB , MAWB, HAWB
 • Vận tải bằng tàu container và B/L: FCL, LCL,CFS…
 • Sự kết hợp các phương thức vận tải: nội địa, hàng không, tàu biển, xe lửa, xe ô tô, xà lan, tàu thủy…

4. Thuế và chính sách thuế Xuất nhập khẩu, Thủ tục Hải quan

 • Giới thiệu qua về chính sách thuế hiện hành tại Việt nam
 • Phương pháp tính thuế và khấu trừ thuế : Xuất khẩu, Nhập khẩu, Tiêu thụ đặc biệt, VAT
 • Thông quan điện tử và thiết lập Tờ khai hải quan
 • Các quy trình thủ tục Hải quan và giao nhận hàng hóa tại Việt nam: FCL, LCL, CFS, Bưu điện
 • Các hệ thống kho bãi tại Việt nam.

5. Quản lý kho hàng

 • Khái niệm kho hàng
 • Bản chất, tầm quan trọng của kho hàng
 • Kho hàng so với trung tâm phân phối
 • Vai trò và các hoạt động của kho hàng
 • Thiết kế và bố trí kho hàng
 • Vận chuyển, bốc xếp trong kho… áp dụng Mô hình JIT…

Tồn trữ:

 • Vai trò và chức năng của dự trữ hàng hóa
 • Các dạng hàng trong kho
 • Chi phí dự trữ hàng trong kho
 • Lợi ích của việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả
 • Lập kế hoạch dự trữ
 • Kiểm soát tồn kho
 • Các phương pháp quản lý hàng tồn trữ

6. Quản lý đơn hàng và khách hàng…

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá