Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế - Khóa học Chuyên viên Marketing | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên Marketing

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ marketing

Thời lượng

1.5 tháng

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING & MARKETER

 • Các vấn đề căn bản của Marketing
 • Quy trình Marketing trong doanh nghiệp : R-STP-MM-I-C
 • Nghề nghiệp Marketer
 • Các vấn đề về văn hóa, đạo đức, trách nhiệm xã hội trong công tác và nghề nghiệp Marketing

2. CHUYÊN ĐỀ 2: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG & HÀNH VI KHÁCH HÀNG

 • Hoạch định kế hoạch nghiên cứu thị trường
 • Các phương pháp tiếp cận nghiên cứu thị trường
 • Quy trình phân tích thị trường và hành vi khách hàng
  – Phân tích môi trường và tình hình
  – Phân tích thị trường và khách hàng
  – Xây dựng nhóm khách hàng mục tiêu

3. CHUYÊN ĐỀ 3: HOẠCH ĐỊNH & XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING

 • Hoạch định chiến lược STP
  – Phân khúc thị trường (Segmentation)
  – Lựa chọn phân khúc thị trường mục tiêu (Targeting)
  – Định vị thị trường (Positioning)
 • Hoạch định chiến lược Marketing Mix
  – Chiến lược xây dựng, phát triển sản phẩm và thương hiệu (Product)
  – Chiến lược định giá sản phẩm (Price)
  – Chiến lược kênh phân phối (Place)
  – Chiến lược truyền thông tích hợp (IMC – Intergrated Marketing Communication)

4. CHUYÊN ĐỀ 4: CÁC CÔNG CỤ MARKETING PHỔ BIẾN

 • Quảng cáo (Advertising)
 • Quan hệ công chúng (Public Relations)
 • Tổ chức sự kiện (Event Organization)
 • Khuyến mãi (Sales Promotion)
 • Chăm sóc và quản trị mối quan hệ khách hàng (CSM và CRM)
 • Một số chiêu thức Marketing khác

5. CHUYÊN ĐỀ 5: MỘT SỐ KỸ NĂNG THIẾT YẾU DÀNH CHO MARKETER

 • Kỹ năng thuyết trình và nói chuyện trước đám đông (Public speaking)
 • Kỹ năng thương thuyết và đàm phán (Negotiation skill)
 • Kỹ năng xây dựng và làm việc đội nhóm (Teamwork)…

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá