Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế - Khóa học Chuyên viên Phát triển và Đào tạo nhân sự | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên Phát triển và Đào tạo nhân sự

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển nhân sự

Thời lượng

1.5 tháng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Cung cấp những kiến thức chuyên môn về mảng Phát triển và đào tạo của ngành Nhân sự.
– Nắm rõ quy trình quản trị nguồn nhân lực.
– Lập kế hoạch, xây dựng và phát triển đào tạo nhân lực cho công ty, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức.
– Nắm vững các kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân sự…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

A. LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
– Bộ phận Nhân Sự trong công ty
– Môi trường Nhân Sự
– Xây dựng bầu không khí văn hóa trong công ty
I. Tổng quan về lập kế hoạch phát triển nhân sự trong công ty

II. Các giai đoạn cơ bản của lập kế hoạch phát triển nhân sự
1. Dự báo nhu cầu về nhân sự thời kỳ T+1
– Các yếu tố bên ngoài và môi trường
– Các quyết định về chiến lược của doanh nghiệp
– Sự thay đổi tự nhiên lực lượng lao động của doanh nghiệp
2. Các phương pháp dự báo nhu cầu về nhân sự ở thời kỳ T+1
– Các phương pháp dự báo ngắn hạn
– Các phương pháp dự báo trung hạn và dài hạn
3. Một số công thức tính toán nhu cầu lao động
4. Lập dự án cung cấp nhân sự ở thời kỳ T+1
– Đánh giá thực chất về nhân sự ở thời kỳ T
– Dự báo diễn biến nhân sự
– Lập sơ đồ thay thế nhân sự
– Phân tích thị trường lao động bên ngoài
5. So sánh giữa các ước lượng về cung – cầu nhân sự và các khả năng điều chỉnh
6. Thực hiện điều chỉnh và đánh giá kế hoạch nhân sự

B. KỸ NĂNG ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN
I. Tổng quan về đào tạo huấn luyện
1. Nguyên tắc đào tạo huấn luyện
2. Lý do cần đào tạo huấn luyện
3. Các lĩnh vực cần đào tạo huấn luyện
4. Lợi ích của đào tạo huấn luyện
5. Các trở ngại trong đào tạo huấn luyện
6. Các giải pháp thay thế đào tạo huấn luyện
II. Phân tích nhu cầu đào tạo huấn luyện
1. Khi nào có nhu cầu đào tạo huấn luyện
2. Tiến trình phân tích nhu cầu đào tạo huấn luyện
– Xác định khoảng cách trong kết quả thực hiện công việc
– Phân tích nguyên nhân của khoảng cách này
– Xác định xem đào tạo có phải là giải pháp
3. Ba cấp độ phân tích nhu cầu
4. Những vấn đề không thể đào tạo huấn luyện
5. Lợi ích của phân tích nhu cầu đào tạo huấn luyện
6. Các phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo huấn luyện
– Phỏng vấn
– Quan sát
– Nghiên cứu nguồn dữ liệu
III. Lập kế hoạch đào tạo huấn luyện
1. Xác định thứ tự ưu tiên
2. Chọn hình thức đào tạo huấn luyện
3. Lên kế hoạch đào tạo huấn luyện
4. Xác định mục tiêu đào tạo huấn luyện
5. Lên kế hoạch áp dụng
6. Kiểm tra tổ chức lớp học
7. Đánh giá sau khóa học…

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá