Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế - Khóa học Chuyên viên Xuất nhập khẩu | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên Xuất nhập khẩu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Thời lượng

2 tháng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Thực hiện các nghiệp vụ, hợp đồng ngoại thương mua, bán hàng hóa, thủ tục hải quan.
– Nắm rõ về luật trong kinh doanh xuất nhập khẩu và có thể giải quyết tranh chấp trong kinh doanh xuất nhập khẩu.
– Nắm rõ các phương thức và phương tiện thanh toán quốc tế để ứng dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu, buôn bán quốc tế.
– Hiểu rõ về quy trình và cách vận tải hàng hóa bằng container, nghiệp vụ thuê tàu.
– Nắm về hợp đồng bảo hiểm, thủ tục đòi bồi thường tổn thất trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
– Xác định được mục tiêu kinh doanh và các điều khoản thương mại.
– Làm được những quy trình công việc của một chuyên viên xuất nhập khẩu, thực hiện và kiểm tra tốt hoạt động vận hành quy trình giao nhận hàng hóa và dịch vụ.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Thị trường thế giới.

2. Nghiệp vụ ngoại thương
– Incoterms.
– Các phương thức giao dịch trong thương mại quốc tế.
– Cách soạn thảo hợp đồng ngoại thương.
– Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
– Khai báo và thủ tục hải quan.
– Hướng dẫn khai báo hải quan điện tử

3. Thanh toán quốc tế
– Tìm hiểu các phương thức thanh toán phổ biến trong thương mại quốc tế.
– Hướng dẫn cách thức mở L/C, TTR.
– Tỉ giá hối đoái.
– UCP600.
– Lập và kiểm tra bộ chứng từ thanh toán.

4. Vận tải ngoại thương
– Các phương thức thuê tàu.
– Vận đơn.

5. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
– Các điều kiện bảo hiểm.
– Khiếu nại đòi bồi thường tổn thất.

6. Luật áp dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu…

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá