Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế - Khóa học Kế toán và Khai báo thuế | Edu2Review

Khóa học Kế toán và Khai báo thuế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

2.5 tháng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Trang bị các kiến thức về kế toán doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, kế toán lương, chi phí sản xuất và giá thành phẩm.
– Lập báo cáo tài chính và kế toán thuế: Thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, báo cáo thuế

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1: Kế toán doanh nghiệp
– Kế toán vốn bằng tiền
– Kế toán tài sản cố định
– Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ
– Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
– Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
– Kế toán thành phẩm và hàng hóa
– Kế toán tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
– Hình thức và kỹ thuật ghi sổ trên biểu mẫu thực tế
– Lập báo cáo tài chính trên biểu mẫu thực tế

Phần 2: Kế toán thuế và báo cáo thuế
Kế toán thuế:

– Thuế giá trị gia tăng

– Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Thuế xuất khẩu

– Thuế nhập khẩu

– Thuế thu nhập cá nhân

– Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thuế khác, phí, lệ phí
Hướng dẫn báo cáo thuế…

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá