Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế - Khóa học Nâng tầm năng lực lãnh đạo | Edu2Review

Khóa học Nâng tầm năng lực lãnh đạo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

4 buổi

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Về kiến thức: Giúp học viên vận dụng được các khung lý thuyết về năng lực lãnh đạo để nâng tầm lãnh đạo trong công việc và thăng tiến tốt trong sự nghiệp sau này.
 • Về kỹ năng: Giúp học viên thao tác được các hoạt động lãnh đạo đối với cấp dưới; bồi đắp năng lực lãnh đạo của chính mình; và xử lý các tình huống lãnh đạo trong công việc.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. PHẦN 1: VIỆC LÃNH ĐẠO LÀ MỘT QUÁ TRÌNH CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT VỊ TRÍ

 • Việc lãnh đạo là việc của mọi người?
 • Việc lãnh đạo bao hàm sự tương tác giữa: nhà lãnh đạo, cấp dưới và các tình huống
 • Năng lực lãnh đạo được phát triển thông quan kinh nghiệm và quá trình giáo dục
 • Đánh giá hoạt động lãnh đạo và đo lường sự ảnh hưởng của lãnh đạo trong doanh nghiệp
  >> Thực hành: Bài tập tình huống về hoạt động lãnh đạo tại các doanh nghiệp

2. PHẦN 2: LÃNH ĐẠO VÀ SỰ TẬP TRUNG Ở NGƯỜI LÃNH ĐẠO

 • Quyền lực và sự ảnh hưởng
 • Hệ giá trị và năng lực lãnh đạo
 • Tính cách và năng lực lãnh đạo
 • Trí thông minh và năng lực lãnh đạo
 • Các kỹ năng bổ trợ cần thiết cho nhà lãnh đạo
  >> Thực hành: Bài tập tình huống cho nhóm


3. PHẦN 3: LÃNH ĐẠO VÀ SỰ TẬP TRUNG VÀO THUỘC CẤP

 • Động cơ, sự hài lòng và hiệu quả làm việc
 • Nhóm, đội nhóm và phương pháp lãnh đạo
  >> Thực hành: Bài tập trắc nghiệm cá nhân

4. PHẦN 4: LÃNH ĐẠO VÀ SỰ TẬP TRUNG VÀO TÌNH HUỐNG

 • Động cơ, sự hài lòng và hiệu quả làm việc
 • Nhóm, đội nhóm và phương pháp lãnh đạo
  >> Thực hành: Bài tập trắc nghiệm cá nhân

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá