Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế - Khóa học Nghiệp vụ – Thư ký Trợ lý Giám đốc | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ – Thư ký Trợ lý Giám đốc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thư ký - Trợ lý

Thời lượng

3.5 tháng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Hiểu rõ và nắm vững các kỹ năng giao tiếp trong văn phòng.
– Cách thức soạn thảo văn bản, làm hợp đồng, các giấy tờ công văn văn phòng.
– Cách lên kế hoạch lịch trình cho giám đốc.
– Cách quản lý, tổ chức công việc văn phòng.
– Các kỹ năng đàm phán,…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Nghiệp vụ thư ký & quản trị văn phòng
– Chức năng và nhiệm vụ của người thư ký, thư ký hội nghị, thư ký văn phòng, thư ký lãnh đạo, thư ký là nhà quản lý.
– Những yêu cầu đối với người thư ký
– Tổ chức các chuyến đi công tác trong và ngoài nước, tổ chức không gian và môi trường làm việc, quản lý cơ sở vật chất của văn phòng, quản lý và lưu trữ tài liệu hồ sơ.

2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản và hợp đồng thương mại: soạn thảo thư tín thương mại, thư cám ơn, thư chúc mừng, thư hỏi giá và phúc đáp, thư báo giá, thư giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ, đơn đặt hàng, thư khiếu nại, thư yêu cầu thanh toán,…

3. Thương lượng & đàm phán thương mại
– 5 giai đoạn của đàm phán
– Cách tiến hành cuộc đàm phán hiệu quả

4. Luật doanh nghiệp – Luật lao động
– Chủ thể kinh doanh
– Hợp đồng kinh tế
– Phá sản doanh nghiệp
– Thủ tục và cơ quan giải quyết các tranh chấp kinh tế
– Hợp đồng lao động
– Kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động

5. Nghiệp vụ lễ tân & tổ chức hội nghị
– Lễ tân ngoại giao
– Tổ chức tiệc hội nghị, tiệc chiêu đãi, thực đơn, cách bày bàn theo phong cách Á/Âu, sắp xếp chỗ ngồi, đón tiếp khách nước ngoài, phong cách ăn/uống đứng cách khi đi dự tiệc…
– Nghệ thuật hướng dẫn chương trình

6. Hướng dẫn soạn thảo thư từ, hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh.

7. Quản trị nhân sự: hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng & lựa chọn, đào tạo & phát triển, đánh giá lao động, trả công lao động.

* ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Ban giảng huấn của CED gồm những giảng viên có học vị cao tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, có quá trình giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, cùng các Chuyên gia, Nhà Quản Lý các tập đoàn, công ty nhằm trang bị cho học viên kiến thức mang tính ứng dụng cao, giúp người học thành công trong xử lý công việc thực tế ngay sau khóa học.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá