Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế - Khóa học Quản đốc Phân xưởng | Edu2Review

Khóa học Quản đốc Phân xưởng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý nhóm

Thời lượng

1.5 tháng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Học viên có thể ứng dụng các kiến thức căn bản về hệ thống sản xuất để hợp lý hóa hoạt động sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm tại đơn vị của mình.

– Học viên có kiến thức, kỹ năng cơ bản để quản lý nhân sự trong đơn vị của mình: quyền lực cá nhân, xây dựng đội nhóm, phân công công việc, đánh giá nhân viên, giao tiếp hiệu quả.

– Học viên có kiến thức căn bản về KPI trong sản xuất.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Module 1: Tổ chức quản lý dòng vật tư trong sản xuất
– Tại sao kiểm soát dòng vật tư? Tác động của kiểm soát vật tư đến chi phí và lợi nhuận.
– Lập kế hoạch vật tư và bán thành phẩm.
– Lập Layout phân xưởng.
– Thực hành.

Module 2: Giám sát trong sản xuất
– Lập hồ sơ giám sát.
– Giám sát tiến độ.
– Các tiêu chuẩn giám sát.
– Thực hành.

Module 3: Đánh giá hiệu quả sản xuất bằng hệ thống KPI.
– KPI là gì? Tại sao KPI?
– Giới thiệu một số KPI vận dụng trong sản xuất.
– Thực hành.

Module 4: Khắc phục lãng phí trong sản xuất
– Muda, Muri, Mura? Nhận diện những lãng phí trong sản xuất.
– Tại sao khắc phục lãng phí?
– Thảo luận về các biện pháp.
– Thực hành.

Module 5: Quản trị nhân sự trong sản xuất
– Xây dựng đội nhóm (team building)
– Kỹ năng giao tiếp
– Kỹ năng thương lượng (negotiation)
– Kỹ năng giải quyết xung đột (problem solving)…

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá