Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế - Khóa học Quản trị Khách sạn Quốc tế | Edu2Review

Khóa học Quản trị Khách sạn Quốc tế

Trình độ

Nhà hàng - khách sạn

Thời lượng

1.5 tháng

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Hiểu rõ và nắm vững kiến thức về Quản trị nhân sự, quản trị lễ tân, quản trị buồng phòng…
 • Cách xây dựng chiến lược Marketing, quản lý tài chính, chi phí trong kinh doanh khách sạn…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 1. Chuyên đề 1 : TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁCH SẠN VÀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUỐC TẾ

 • Tổng quan, đặc điểm kinh doanh ngành công nghiệp khách sạn và quản trị khách sạn
 • Phân loại và phân hạng khách sạn
 • Sơ đồ tổ chức kinh doanh khách sạn quốc tế
 • Các hình thức kinh doanh, hệ thống quản lý khách sạn phổ biến trên thế giới
 • Sự khác biệt của quản trị khách sạn
 • Chức năng, vai trò, các công tác cụ thể của nhà quản trị khách sạn
 • Các thuận lợi và khó khăn của nhà quản trị khách sạn
 • Xu hướng hiện đại trong kinh doanh khách sạn

2. Chuyên đề 2 : QUẢN TRỊ LỄ TÂN (FRONT OFFICE MANAGEMENT)

 • Tổng quan về bộ phận lễ tân
 • Các nghiệp vụ quan trọng của bộ phận lễ tân : Đặt phòng, Check-in, Phục vụ khách trong thời gian lưu trú, Check-out
 • Mạng đặt phòng trung tâm (CRS – Central Reservation System)
 • Phương pháp quản lý tận thu (Yield Management)

3. Chuyên đề 3 : QUẢN TRỊ BUỒNG PHÒNG (HOUSEKEEPING MANAGEMENT)

 • Tổng quan về bộ phận buồng phòng
 • Các nghiệp vụ quan trọng của bộ phận buồng phòng : Room Make-up, Turndown service, Public Area, Laundry
 • Quản lý chi phí trong bộ phận buồng phòng

4. Chuyên đề 4 : QUẢN TRỊ BỘ PHẬN ẨM THỰC (FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT)

 • Tổng quan về bộ phận ẩm thực
 • Các nghiệp vụ quan trọng của bộ phận ẩm thực : Table service, Room service, Banquet
 • Thiết kế thực đơn
 • Vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm trong kinh doanh ẩm thực

5. Chuyên đề 5 : CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

 • Công tác Marketing trong khách sạn
 • Tiến trình hoạch định và triển khai công tác Marketing trong kinh doanh khách sạn
 • Tiếp cận các thị trường : Khách thương mại, khách du lịch, các hãng lữ hành, thị trường MICE, các thị trường đặc biệt khác.
 • Marketing trên Website và Internet

6. Chuyên đề 6 : QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

 • Công tác nhân sự trong khách sạn
 • Đặc trưng nhân sự trong kinh doanh khách sạn
 • Các công việc cụ thể của công tác nhân sự trong khách sạn : tuyển mộ, tuyển dụng, đào tạo, phát triển, hội nhập
 • Các giải pháp cho tình trạng Turnover của khách sạn

7. Chuyên đề 7 : QUẢN LÝ CHI PHÍ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

 • Các loại chi phí trong kinh doanh khách sạn
 • Quản lý chi phí tiện ích
 • Quản lý chi phí thực phẩm
 • Quản lý chi phí lao động
 • Quản lý các chi phí khác
 • Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và hoạch định ngân sách
 • Các hệ thống kiểm kê và kiểm soát chi phí

∗ NGOẠI KHÓA THỰC TẾ TẠI KHÁCH SẠN

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá