Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế - Khóa học Quản trị Kinh doanh | Edu2Review

Khóa học Quản trị Kinh doanh

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

3.5 tháng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Trang bị kiến thức về lĩnh vực quản trị nhân sự, quản trị tài chính, luật trong kinh doanh, thương lượng đàm phán, chính sách kinh doanh.
 • Trang bị kiến thức giúp học viên có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh.
 • Giúp học viên biết cách tổ chức hoạt động kinh doanh, có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp và tạo lập doanh nghiệp mới.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 1. Kỹ năng điều hành hiệu quả
 • Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng thiết lập và sử dụng quyền lực
 • Kỹ năng ủy thác công việc hiệu quả
 • Kỹ năng làm chủ sự thay đổi

2. Quản trị nhân sự

 • Phân tích công việc
 • Chiến lược nhân sự
 • Lập kế hoạch nhân sự
 • Đánh giá thành tích
 • Đào tạo và phát triển nhân viên

3. Chiến lược & chính sách kinh doanh

 • Quy trình xây dựng chiến lược
 • Các định hướng chiến lược
 • Một số phối thức xác định mô hình chiến lược kinh doanh

4. Tài chính doanh nghiệp

 • Quyết định tài chính
 • Chiết khấu dòng tiền
 • Quan hệ lợi nhuận và rủi ro
 • Định giá trái phiếu và cổ phiếu
 • Phân tích dự án đầu tư
 • Phân tích báo cáo tài chính

5. Quản trị chuỗi cung ứng SCM

 • Sự tích hợp hậu cần trong doanh nghiệp
 • Phân tích điểm hòa vốn và xác định chi phí vận chuyển
 • Hoạch định công suất và lập lịch trình ngắn hạn
 • Hoạch định nhu cầu vật tư và quản lý dòng vật tư
 • Đo lường và đánh giá hiệu quả của chuỗi cung ứng
 • Quản trị mua hàng và tồn kho6. Nghiệp vụ ngoại thương, Incoterms, hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán, các chứng từ trong thanh toán.

7. Kỹ năng đàm phán

 • 5 giai đoạn của đàm phán
 • Phương thức tiến hành đàm phán hiệu quả

8. Luật Doanh nghiệp – Luật Lao động

 • Chủ thể kinh doanh
 • Hợp đồng kinh tế
 • Phá sản doanh nghiệp
 • Thủ tục và cơ quan giải quyết các tranh chấp kinh tế
 • Hợp đồng lao động
 • Kỷ luật lao động
 • Giải quyết tranh chấp lao động …­­­­­­

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá