Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế - Khóa học Tổ chức quản lý kho hàng chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Tổ chức quản lý kho hàng chuyên nghiệp

Trình độ

Nghiệp vụ quản lý kho

Thời lượng

7 buổi

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Giúp học viên giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp hàng hóa.
– Hiểu rõ và nắm vững các phương thức bảo quản hàng hóa, quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, tổ chức quản lý sổ sách và tổ chức công việc hành chính, nhân sự, hàng hóa trong kho bãi.
– Tạo được tính chuyên nghiệp trong tổ chức quản lý nghiệp vụ kho hàng góp phần hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, lập mô hình dự trực, mô hình tiêu thụ.
– Giảm thiểu chi phí kho bãi, có quyết định kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển trong kho bãi.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Tổ chức nghiệp vụ bố trí, định vị kho bãi, sắp xếp hàng hóa
– Bố trí kho bãi (nguyên tắc, phương pháp)
– Định vị kho bãi (các hình thức định vị)
– Sắp xếp hàng hóa (các phương tiện tồn trữ, các kiểu xếp hàng, tính số pallet và diện tích cần để trữ hàng)

2. Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho
– Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa
– Biện pháp bảo quản hàng hóa

3. Tổ chức nghiệp vụ nhập, xuất hàng hóa trong kho
– Yêu cầu nghiệp vụ
– Kết quả của tính chuyên nghiệp
– Nguyên tắc
– Quy trình

4. Tổ chức hệ thống sổ sách và tổ chức công việc hành chính, nhân sự của kho
– Lưu trữ hồ sơ
– Quản lý thẻ kho
– Thủ tục điều chỉnh chênh lệch
– Giám sát, kiểm tra sổ sách, sắp xếp nhân sự

5. Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho
– Một số quy định pháp luật
– Nguyên tắc chung về an toàn lao động, vệ sinh môi trường

6. Mã số – Mã vạch
– Các loại mã thông dụng trên thế giới
– Ứng dụng mã hàng hóa trong kho v.v..

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá