Kỹ Năng Nói Đã Cải Thiện Khá Nhiều - Đánh giá về Trung tâm The IELTS Workshop | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Kỹ Năng Nói Đã Cải Thiện Khá Nhiều

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Học lại nếu không đủ tiêu chuẩn đầu ra.
- Giáo án, phương pháp giảng dạy hiệu quả.
- Staff, giáo viên thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Bãi giữ xe nên rộng hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Mới đầu vào, mình không tự tin nói nhưng bây giờ đã cải thiện khá nhiều.
- Sắp xếp ideal hiệu quả mỗi tuần.
- Giờ giấc phù hợp với sinh viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.