Nâng Cao Khả Năng Đọc Và Viết Rõ Rệt - Đánh giá về Trung tâm The IELTS Workshop | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Nâng Cao Khả Năng Đọc Và Viết Rõ Rệt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- GV nhiệt tình, cung cấp nhiều kiến thức cần thiết về IELTS.
- Lộ trình rõ ràng, đánh giá đúng năng lực trước khi xếp lớp.

Điểm cần cải thiện

Cần cải thiện hơn về phần dạy SPEAKING, chưa thấy nổi bật hơn với các trung tâm khác ở kỹ năng này.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nâng cao khả năng đọc và viết rõ rệt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.