Trải Nghiệm Học Khá Vui Và Bổ Ích - Đánh giá về Trung tâm The IELTS Workshop | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trải Nghiệm Học Khá Vui Và Bổ Ích

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Địa điểm khá thuận tiện.
- Phương pháp giảng dạy có vẻ khá tốt.
- Nhân viên thân thiện, hữu ích.

Điểm cần cải thiện

- Bãi giữ xe khá nhỏ.
- Điều hòa hơi lạnh.
- Quảng cáo.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm học khá vui và bổ ích.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.