Trung Tâm Tiếng Anh JOLO - Khóa học Luyện thi IELTS - IELTS Intensive 6.5 - 8.0 | Edu2Review

Khóa học Luyện thi IELTS - IELTS Intensive 6.5 - 8.0

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

2 tháng

Cập nhật học phí tháng 10/2017

Lợi ích khóa học