Trung Tâm Tiếng Anh JOLO - Khóa học Luyện thi IELTS - Pre IELTS 5.5-6.5 | Edu2Review

Khóa học Luyện thi IELTS - Pre IELTS 5.5-6.5

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

60 giờ

Cập nhật học phí tháng 10/2017

Lợi ích khóa học