Cơ Sở Vật Chất Tốt - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh LangGo | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Cơ Sở Vật Chất Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên tận tình, chuyên môn cao.
- Cơ sở vật chất tốt.
- Giáo trình có chuyên môn, thú vị.

Điểm cần cải thiện

- Giảm học phí.
- Học nhiều buổi hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Làm đủ bài tập.
- Có chí tiến thủ thì sẽ thành công.
- Chuẩn bị một tâm hồn đẹp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.