Hài Lòng - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh LangGo | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Hài Lòng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên dạy chất lượng, nhiệt huyết với nghề, nhiệt tình giúp đỡ học viên.
- Sĩ số học sinh chỉ 10 nên GV chú ý tới từng HV.
- Cơ sở vật chất tốt, hiện đại.

Điểm cần cải thiện

Hiện nay mình chưa thấy những điều cần cải thiện. Mình hài lòng.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Mở mang được nhiều kiến thức, đặc biệt các viết writing, speaking.
- Học thêm được nhiều kỹ năng làm bài.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.