Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Trung Tâm Tiếng Anh Ms Hoa TOEIC (mshoatoeic.com)5

Khuyến khích

Nếu bạn không hứng thú với tiếng anh thì hãy đến Ms Hoa Toeic

Ưu điểm:
- Hoc phí phù hợp - Giáo trình và phương pháp dạy phù hợp với từng trình độ. Có thể học bù vào buổi khác. - Giáo viên, Chuyên viên vui vẻ, nhiệt tình.

Khuyết điểm:
- Lớp học hơi đông, thiếu chỗ giữ xe - Có một vài khóa mở ít lớp

Trải nghiệm:
Đối với mình thì rất phù hợp vì mình rất ko thích học ngoại ngữ, không thích cách dạy vô lớp mà GV chỉ nói thao thao bất tuyệt, nhưng với cách dạy ở Ms Hoa Toeic thì GV sẽ chỉ cho HS cách học, cách tóm tắt, ghi nhớ bài học rất hay. Ngoài ra, thì còn có những cách để trị đứa lười như mình học bài, làm bài.