Cơ Sở Vật Chất Đầy Đủ
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh TOEIC Ms. Ngọc

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Đầy Đủ

Ưu điểm

Thời gian hợp lý Dễ hiểu Cơ sở vật chất đầy đủ

Khuyết điểm

Bài giảng có đôi lúc hơi nhanh, đôi khi không tiếp thu kịp

Trải nghiệm

Dễ hiểu Hiệu quả Phù hợp chương trình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn