Thời Gian Hợp Lý
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh TOEIC Ms. Ngọc

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thời Gian Hợp Lý

Ưu điểm

Dễ hiểu Bài giảng nhanh, phù hợp chương trình Thời gian hợp lí

Khuyết điểm

Giảng bài hơi nhanh, đôi khi không tiếp thu kịp một vài chi tiết nhỏ

Trải nghiệm

Dễ hiểu Phù hợp chương trình Hiệu quả

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn