High Recommend Nha Cả Nhà Ui - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

High Recommend Nha Cả Nhà Ui

Tài Thái
Tài Thái

Ưu điểm

chị Vicky và PC rất dễ thương luôn. lớp học vui vẻ vừa học vừa chơi

Điểm cần cải thiện

khung giờ kẹt xe quá

Trải nghiệm và lời khuyên

nên học ở đây nha mn. Tui đã học và cải thiện được tiếng anh rùi á

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.