Không Khí Lớp Học - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Không Khí Lớp Học

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn

Ưu điểm

Bầu không khí học rất vui vẻ và bổ ích

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Học đi mọi người, dui lắm......ahihihihihiiiiiiiiii

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.