Cô Giáo Tâm Huyết, Dễ Thương - Đánh giá về Trung tâm TOEIC Cô Sao Thầy Bảo | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Cô Giáo Tâm Huyết, Dễ Thương

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Vị trí thuận tiện.
- Cô giáo tâm huyết.
- Cô dễ thương.

Điểm cần cải thiện

- Cải thiện khu vực gửi xe.
- Mở rộng, phòng học đáp ứng sĩ số.
- Thời gian học mỗi buổi ngắn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học vui lắm các bạn, nên thử nhé!.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.