Cơ Sở Vật Chất Tốt, Học Phí Phải Chăng - Đánh giá về Trung tâm TOEIC Cô Sao Thầy Bảo | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Cơ Sở Vật Chất Tốt, Học Phí Phải Chăng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giảng viên dạy nhiệt tình, có tâm.
- Cơ sở vật chất tốt, mở lớp học thuận tiện đi lại.
- Thời gian khóa học vừa và đủ để các sinh viên tiếp thu để học tập.

Điểm cần cải thiện

- Thêm bàn ghế.
- Cải thiện số lượng thành viên trong một lớp.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Rất hài lòng.
- Nên học vì giảng viên rất nhiệt tình, giảng dạt dễ hiểu, học phí phải chăng, không quá đắt.
- Tôi cảm thấy cải thiện rõ rệt về trình độ tiếng Anh của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.