Học Phí Rẻ, Giáo Viên Tận Tâm - Đánh giá về Trung tâm TOEIC Cô Sao Thầy Bảo | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Học Phí Rẻ, Giáo Viên Tận Tâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Học phí rẻ.
- Giáo viên tận tâm.

Điểm cần cải thiện

Không gian học còn hẹp.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Đi học đầy đủ.
- Về nhà luyện thêm nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.