Phần Nghe Cải Thiện - Đánh giá về Trung tâm TOEIC Cô Sao Thầy Bảo | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Phần Nghe Cải Thiện

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thời gian linh hoạt, phù hợp cho các đối tượng đang đi học và đang đi làm.
- Thầy cô thân thiện, chu đáo, dạy dễ hiểu.
- Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.

Điểm cần cải thiện

- Giảm bớt số lượng người học trong 1 lớp học.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Phần nghe cải thiện, từ vựng tăng nhanh chóng.
- Điểm số đang tăng dần.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.