Vị Trí Địa Lý Thuận Lợi - Đánh giá về Trung tâm TOEIC Cô Sao Thầy Bảo | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Vị Trí Địa Lý Thuận Lợi

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Vị trí địa lý thuận lợi.
- Cô Sao có tâm.
- Có phần thưởng nếu làm bài kiếm tra điểm cao.

Điểm cần cải thiện

Chỗ gửi xe.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học ở đây các bạn nên đi bộ, không cần gửi xe.
- Chuẩn bị kiến thức từ vựng lên làm bài kiểm tra.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.