Được Tự Học Theo Trình Độ - Đánh giá về Trung tâm TOEIC IELTS Thầy Khôi | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Được Tự Học Theo Trình Độ

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Được tự học theo trình độ.
- Writing có phương pháp học theo từng loại bài trong task 2 IELTS.
- Listening được học theo app.
- Reading: đọc báo tạo sự tập trung nhanh.

Điểm cần cải thiện

- Môi trường tiếng Anh speaking chưa có - hoàn toàn là tự học.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Sẽ tăng tốc độ học nhanh hơn ở các trung tâm dạy đong bộ vì được học theo chính trình độ đang có của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.