Học Linh Động - Đánh giá về Trung tâm TOEIC IELTS Thầy Khôi | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Học Linh Động

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Học linh động theo từng học viên.
- Học trên web nên có hể ôn đi ôn lại để nhớ bài.
- Có thể tự học trước ngoài giờ lên lớp nếu có thời gian.

Điểm cần cải thiện

- Quan tâm hỏi học viên trong giờ học nhiều hơn, các học viên chưa tự giác.
- Yêu cầu học viên thời gian phải hoạt thành bài làm nào đó.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Mô hình học mới, các bạn nên trải nghiệm 1 lần có phù hợp với mình.
- Đặc biệt các bạn cần học nhanh, tính tự học, tự giác cao sẽ học nhanh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.