Thời Gian Học Linh Hoạt - Đánh giá về Trung tâm TOEIC IELTS Thầy Khôi | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Thời Gian Học Linh Hoạt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Bài học linh động theo từng học viên.
- Thời gian học linh hoạt.

Điểm cần cải thiện

- Quan tâm hỏi học viên.
- Yêu cầu thời gian hoàn thành bài tập.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Mô hình học mới, các bạn nên trải nghiệm.
- Cần có tính tự học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.